Biografije

Gideon: Gospodnji junakGideon je bio duhovno-društveni vođa kojega je Bog podigao, pozvao i vodio da izbavi Božji narod iz nevolje. Uz Božju pomoć i vodstvo okupio je malobrojnu, ali vrhunsku vojsku (tristo vojnika), s kojom je porazio neprijatelje i donio mir nakon što su ju Midijanci, s okolnim narodima, na sedam godina okupirali. Njegovo je djelovanje opisano u starozavjetnoj biblijskoj knjizi Suci 6 − 8.

Biblijsko-povijesno okružje jasno upućuje na duhovno-društveni otpad: odlazak od Boga, promicanje sinkretizma i krivovjerja te društvene nepravde. Duhovni otpad očitovao se u štovanju Baala i Ašere; muškog i ženskog poganskog božanstva. Baal je bio feničko muško božanstvo, a njegovo obožavanje je bilo rasprostranjeno među Kanaancima i Izraelcima. Običaji, vjerovanja i baalska religioznost dobro je opisana u biblijskom zapisu koji opisuje sukob proroka Ilije s Baalovim svećenicima: čit. 1. Kr 18, 25 − 29. Ašara je bila kanaanska božica i naglašavala žensku senzualnost. Obožavalo se ju kroz idole, medaljone, različite rezbarije i slikarije. Mnogi su loši kraljevi, često pod narodnim utjecajem, poticali i promicali takova krivovjerja. Jedan je od slikovitijih primjera Manaše koji je načinio ikonu Ašare i postavio ju u Božji hram te poticao ljude na klanjanje ljudskoj tvorevini: čit. 2. Kr 21, 1 − 8.

Nastavi čitati “Gideon: Gospodnji junak”
Biografije

Daniel: Božji vidjelac


Daniel među lavovima, Gustav Dore

»Kralj odgovori Danielu i reče: ‘Doista, vaš Bog — on je Bog nad bogovima i gospodar nad kraljevima i otkrivatelj tajni, kad si mogao otkriti ovu tajnu.’ Tada kralj uzvisi Daniela i nadari ga mnogim bogatim darovima; i postavi ga upraviteljem nad svom pokrajinom babilonskom i poglavarom nad svim mudracima babilonskim.« Daniel 2, 47 — 48. (VB)


Biblijska knjiga proroka Daniela započinje velikim gotovo apokaliptičnim ratnim događajem: razaranjem i uništavanjem najsvetijeg mjesta na Zemlji. Babilonski kralj Nabukonodonozor je u tri vojne (605., 597. i 586. pr. Kr.) osvojio i razorio Sjeverno Kraljevstvo (Judu) Jeruzalem, opljačkao inventar i kovčeg saveza iz Hrama te ga odnio u Babilon. Odveo je i većinu naroda te: Daniela (bab. ime Baltazar), Hananiju (bab. ime Sidrah), Mišaela (bab. ime Misah) i Azariju (bab. ime Abdenago), a među njima ja bio i prorok Ezekiel.

Daniel je živio i djelovao tijekom babilonskog sužanjstva Božjeg naroda Prvog saveza. Primio je veliku Božju milost i duhovne darove kojima je služio Bogu i prenosio Božje istine. Bio je: pobožan, duhovan, naočit, mudar, razborit, bistar, hrabar, tumač snova, vidjelac, vrstan službenik i administrator; te je postigao visoke časti i službe: čit. Dn 2, 48 — 49; Dn 5, 11 — 14; 29; Dn 6, 1 — 3, Dn 7, 1. Odveden je u Babilonsko sužanjstvo (605. pr. Kr.), dok je bio vrlo mlad. Tamo je ostao cio život i doživio duboku starost. Dočekao je povratak dijela naroda sedamdeset godina nakon odvođenja. Živio je i djelovao za vrijeme kraljeva: Jojakima (posljednjeg Judejskog kralja), te babilonski kraljeva Nabukonodozora, Baltazar, te medijsko-perzijskih kraljeva Darija i Kira; a bio je i suvremenik biblijskog proroka Ezekijela.

U biblijskoj knjizi, koja nosi njegovo ime, opisani su: događaji iz njegova života i službe, nadahnuta viđenja, snoviđenja, viđenje Stvoritelja (čit. Dn 7, 9 — 14.), različita proroštva, proroštva o Kristu (Dn 7, 13 — 14; 9, 25 — 27.), viđenja posljednjih vremena i molitve (čit. Daniel 2, 20 — 23; 9, 4 — 19); zatim pojedini događaji trojice njegovih prijatelja (Dn 1, 2 — 7; 3.), te događaji i okolnosti kraljeva kojima je služio.

Nastavi čitati “Daniel: Božji vidjelac”
Biografije

David: Velikan biblijske objave

Psalma 23

David je značajna biblijska osoba, ostavio je dubokog traga u biblijskoj objavi i povijesti spasenja. Bio je: pastir, glazbenik (svirao harfu), pisac i pjesnik (pisao psalme), kraljev pobočnik (štitonoša), vojnik, vojskovođa, vođa, i vojvoda-kralj; a karakterno: hrabar, razborit, rječit, pobožan ali i grješan. Davidov je život svjedočanstvo izvanrednog i nevjerojatnog Božjeg djelovanja u životu čovjeka koji je od pastira postao veliki vođa i kralj.

U ovom članku opisujemo, na temelju biblijskih zapisa, njegov život, nauk i djelovanje opisano u starozavjetnim knjigama: »Samuela, Kraljeva i Ljetopisa«, a nauk u biblijskoj knjizi »Psalama«. Donosimo duhovne poticaje ali i upozorenja koja se mogu iščitati iz biblijskih zapisa.

Nastavi čitati “David: Velikan biblijske objave”