Biblijski nauk i pogledi

Sotona: Vladar svijetaVođa i suosnivač sotonističke udruge Južne Afrike Riaan Swiegelaar, koji tvrdi da je bio ateista i sotonista, objavio je (lipanj 2022.) da se odriče Lucifera kojemu je služio. Istupio je iz mračne i uništavajuće udruge koju je osnovao: Sotonističke crkve Južne Afrike. Razlog: nakon duhovnog susreta s Isusom, doživio je snažni duhovni doticaj i poticaj od Boga i obraćenje. Riaan je upoznao veličanstvenu Kristovu ljubav koja ga je potaknula, dotaknula i privukla Bogu te je krenuo putem vjere…

Biblijska objava opisuje predvodnika zloduha kao stvorenje koje se pojavljuje u duhovnom ili tjelesnom obličju: duh, anđeo, čovjek ili životinja. To je pali anđeo koji se je odmetnuo od Boga i postao čovjekov: optuživač, zavodnik, kušač, uništavač; lažni anđeo svjetla i stvarni duhovni vladar zemaljskog svijeta. Iako moćan njegova je moć nad vjernicima ograničena, a sudbina od Boga zapečaćena vječnim paklenim mukama.

Imena

U Bibliji je imenovan različitim imenima, a ona govore o njemu i njegovoj pravoj naravi, u članku opisujemo najbitnija. Bibličari drže da mu je prvo ime, Lucifer – Svjetlonoša (Iza 14, 12.), povezano s njegovim podrijetlom i padom. Lucifer je bio Božji anđeo koji se uzoholio zbog svoje velike moći te je izbačen iz Nebeskog kraljevstva. Svojim padom povukao je veliki broj anđela (1/3) koji su postali zlodusi ili demoni, a on njihov vođa (Otk 12, 3 – 4.). Antikrist jer se suprotstavlja Kristu Spasitelju svijeta (1. Iv 4, 3.). Optuživač i Uništavač koji nastoji optužbama i napadima uništiti vjernike (Otk 12, 10. 1. Pt 5, 8.).  Nazvan je heb. Abadon ili grč. Apolion: Anđeo uništavač, Kralj bezdana koji donosi zlo zemljanima (Otk 9, 11.). Otac laži i Lažov u čijemu je biću laž i neistina, a sve što radi proizlazi iz prijevare (Iv 8, 44.). Belzebul jer je vladar zloduha, to je izvorno ime za pogansko božanstvo (Mt 12, 24; Lk 11, 15.). Veliki zmaj je slika preuzeta iz narodne predaje kojom se opisuje njegova moć, još se naziva Sotona, Đavao, Zmaj, Stara zmija, Zavodnik svijeta (Otk 12, 9. 20,1.). Kako bi se približila i opisala njegova moć i utjecaj nazvan je »bog ovoga svijeta«. Zloduh koji ima moć nad ljudima, koji nisu predodređeni za spasenje, te ih duhovno zasljepljuje pa ostaju u nevjeri i odbacuju Krista za Spasitelja (2. Kor 4, 3.). Zlikovac i Neprijatelj koji sije zlo sjeme i zagađuje Božje djelo (Mt, 13, 38 – 39.). Apostola Pavao je njegovu vlast nazvao – vlast tame, koja ima moć sve dok se osoba ne obrati Bogu – dok Bog u Kristu ne dovede osobu sebi: »On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom – oproštenje grijeha.« (Kol 1, 13 – 14.). Apostol Petar ga je opisao kao ričućeg lava koji nastoji uništiti vjernike – ali im je jasno poručio da mu se suprotstave (1. Pt 5, 8 – 9.). Sotona je duhovni vladar ovoga svijeta uzrok ratova i nereda koji preko svoje demonske vojske i ljudi koji mu se predaju vlada svijetom do svog konačnog uništenja (Iv 12, 31.).

Primjeri djelovanja

U kušnjama koje je Isus imao prije početka stupanja u službu Sotona se pokazuje i opisuje kao zavodnik, kušač, moćan vladar ovoga svijeta koji dobro poznaje »Riječ Božju« s kojom kuša Isus. Evanđelista ovim riječima opisuje njegovu moć: »I odvede ga đavao na visoku goru pa mu, u hipu vremena, pokaza sva kraljevstva svijeta. I reče mu đavao: ‘Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer je meni predana i dajem je komu god hoću. Ako se dakle ti pokloniš preda mnom, sve će biti tvoje.’« (Lk 4, 5 – 7.) (VB) Iz tih kušnji uočavaju se dvije bitne istine: Sotona je dobar poznavatelj Riječi Božje i načela koja su u njoj objavljena pa je zbog toga bitno znati duhovna načela i nauk objavljen u »Svetom pismu«. Drugo, Sotona je vladar ovog svijeta što znači da opće društveno djelovanje nije nadahnuto i vođeno Božjim načelima. Zbog toga je promicanje Božjeg sustava vrijednosti, utemeljenog na biblijskoj objavi, trajan poticaj svima onima koji slijede Krista. Taj izazov nije lagan jer Božja načela djelovanja i društvenih odnosa nije lako provoditi u svakodnevnom životu.

Starozavjetna knjiga o Jobu vrlo zorno opisuje Sotonino djelovanje kao optuživača, klevetnika i kušača koji nastoji uništiti vjeru vjernika. Biblijski zapis ovako opisuje Joba, Božji pogled na njega te Sotoninu kušnju: »Tada GOSPOD reče Sotoni: ‘Jesi li zapazio slugu mojega Joba? Ta nema na zemlji čovjeka poput njega: neporočan je i čestit, boji se Boga i uklanja oda zla.’ Nato Sotona odgovori GOSPODU i reče: »Zar se Job uzalud Boga boji? Nisi li ti ogradio i njega i kuću njegovu i sve uokolo što je njegovo? Blagoslovio si djelo ruku njegovih i stoka mu se namnožila po zemlji. Ali pruži sad ruku svoju i dotakni se svega što ima – zacijelo će te u lice tvoje prokleti.’ Tada GOSPOD reče Sotoni: ‘Evo, sve što ima u tvojoj je ruci; samo na njega ruku svoju ne diži.’ I Sotona ode ispred lica GOSPODNJEGA.« (Job 1, 8 – 12. VB) Iako je središnja tema knjige Jobova kušnja, čovjeka koji je živio pobožnim životom a opet upao u teške životne okolnosti, iz nje se mogu iščitati sve ključne sotonske crte. U ovoj je okolnosti izvor kušnje bio Sotona koji je pravednog i neporočnog vjernika doveo u teške i gotovo pogubne životne okolnosti. Ustrajnošću i nepopustljivošću u vjeri te držanjem svojih životnih stavova vjernik je pobijedio.

Iako se čini moćnim i nepobjedivim biblijska objava jasno ističe snagu vjere i odupiranja Đavlu i poručuje: »Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas!« (Jak 4, 7.). To se duhovno odupiranje provodi: vjerom u Boga, molitvom, biblijskim čitanjem i proučavanje, ustrajnošću.

Konačna sudbina Sotone, zloduha i njihovih sljedbenika je u vječnim paklenim mukama. Biblijska slika ognjenog jezera je metafora vječne muke, odbačenosti, bezbožnosti i odvojenosti od Boga (Otk 20, 10.). Ta je teška sudbina namijenjena ovom zlom i pokvarenom, od Boga otpalom, stvorenju!

Autor: Branimir Bučanović