Biografije

Ivan Krstitelj»Početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Kao što je pisano u Prorocima: Evo, ja šaljem glasnika svojega pred licem tvojim koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Glas vapijućega u pustinji: ‘Pripravite put Gospodu, poravnite mu staze.’« Mk 1, 1 – 3. VB

Ivan Krstitelj je ostao zabilježen u biblijskoj povijesti kao navjestitelj dolaska Spasitelja svijeta koji je pripremio okolnosti svojim navještajem i službom. Bio je Božji propovjednik s pozivom na duhovnu obnovu: pokajanje i obraćenje Bogu. Vršio je vodeno pranje (krštenje) kao vidljiv znaka pokajanja. Njegovi roditelji su potjecali iz svećeničke obitelji, otac Zaharije je bio u svećeničkoj službi, a majka Elizabeta iz Aronovog roda. Oboje su bili pobožni ljudi koji su živjeli po starozavjetnom zakonu. Nisu imali djece i bili su poodmakle dobi. Bio je Isusov rođak šest mjeseci stariji od Isusa.

Nastavi čitati “Ivan Krstitelj”
Biblijski nauk i pogledi

Bogoduhna objava“Sve Pismo − bogoduho − korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.” 2. Tim 3, 16 − 17. (KS)

U novozavjetnom izvorniku prid. grč. teopneustos, hrv. bogoduhno znači: od Boga nadahnuto, Božjim dahom prodahnuto. Ovu riječ bi doslovno i točno mogli opisati kao Božji dah ili Božji vjetar dakle bogodunu riječ ili Božju objavu. U 2. Pt 1, 21 gl. grč. ferō, hrv. nošeni ili poneseni se koristi za djelovanje Svetog Duha u istinitim prorocima, Božjim ljudima koji su dobili bogoduhnu objavu. Oni su bili poneseni tj. nadahnuti od Boga da prenesu Božju objavu ljudima.

Tim se riječima opisuje i objašnjava narav “Svetog pisma”, njezino izvorište i način prenošenja objave čovjeku.

Nastavi čitati “Bogoduhna objava”