Biblijski nauk i pogledi

Bogoduhna objava“Sve Pismo − bogoduho − korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.” 2. Tim 3, 16 − 17. (KS)

U novozavjetnom izvorniku prid. grč. teopneustos, hrv. bogoduhno znači: od Boga nadahnuto, Božjim dahom prodahnuto. Ovu riječ bi doslovno i točno mogli opisati kao Božji dah ili Božji vjetar dakle bogodunu riječ ili Božju objavu. U 2. Pt 1, 21 gl. grč. ferō, hrv. nošeni ili poneseni se koristi za djelovanje Svetog Duha u istinitim prorocima, Božjim ljudima koji su dobili bogoduhnu objavu. Oni su bili poneseni tj. nadahnuti od Boga da prenesu Božju objavu ljudima.

Tim se riječima opisuje i objašnjava narav “Svetog pisma”, njezino izvorište i način prenošenja objave čovjeku.

Nastavi čitati “Bogoduhna objava”
Biblijski nauk i pogledi

666: Tajna broja Zvijeri“Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje. I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri. Ona postiže da se svima – malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima – udari žig na desnicu ili na čelo, i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina. U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je 666.” Otk 13, 14 – 18. (KS)


Posljednja biblijska knjiga “Otkrivenje” ili “Apokalipsa” (ižr. grč. apokalupsis, hrv. otkrivenje, razotkrivanje, otkrivanje istine) je otkrivenje Isusa Krista koje je objavljeno apostolu Ivanu tijekom utamničenja na otoku Patmos krajem prvog stoljeća po. Kr.

Ta knjiga sadrži mnoge zanimljive, slikovite ali i zbunjujuće objave i poruke koje do danas, unatoč tisućama članaka i napisanih knjiga, nisu zadovoljavajuće odgonetnute i objašnjene. Jedna od njih, a vjerojatno najpoznatija, je tajna broja 666 odnosno broj Zvijeri tj. čovjeka, pa se naslućuje da je Zvijer sinonim za moćnu osobu. Žig zvijeri se daje ljudima (desnica ili čelo) kao uvjet za obavljanje ekonomskih aktivnosti, i povezuje s tim brojem jer se navodi da nitko ne može kupiti ili prodati bez tog znaka na kojemu je ime ili broj zvijeri.

Tijekom povijesti broj 666, kao znak ili broj Zvijeri tj. sotone, pripisivan je mnogim osobama ili ideologijama: rimski carevi, religijski i politički vođe, religije, politički sustavi itd. Neki smatraju da će taj broj doslovno biti utisnut u ljude preko tetovaže ili čipa kao đavolov znak, dok drugi u njemu vide duhovno-mistične poruke. Predstaviti ćemo neka od objašnjenja.

Nastavi čitati “666: Tajna broja Zvijeri”
Biblijski nauk i pogledi

Pedesetnica: Izliće Duha Svetoga

Vodopad

»I kad dođe dan Pedesetnice, bili su svi zajedno na istom mjestu. Odjednom nastade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuću u kojoj su sjedili. I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, koji se zaustaviše po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kako im je Duh davao govoriti.« Dj 2, 1 ‒ 4.


Vjernici predvođeni apostolima Gospodina Isusa Krista bili su okupljeni u Jeruzalemu. Nakon uzašašća iščekivali su izliće Duha Svetoga. Odlazili su u Hram na bogoslužje, a po kućama su se okupljali na molitve (Dj 1, 14). To je razdoblje, od uzašašća do izlića Duha Svetoga, bilo praćeno duhovom obnovom, te izborom Matije za apostola, a on je zamijenio Judu.

Evanđelista Ivan svjedoči kako su apostoli primili Duha Svetoga nakon uskrsnuća (čit. Iv 20, 22), a njihovo iščekivanje, temeljem Isusova obećanja, išlo je u dva pravca: čekali su krštenje, tj. izliće i silu Duha Svetoga. Krštenje (grč. baptizō) se u hrvatskom prevodi kao: krstiti, poškropiti ili uroniti. To obećanje biti će dodatni duhovni blagoslov na njihovom putu spasenja popraćeno primitkom »sile« (grč. dunamis), Božjega duhovnoga »dinamita« za svjedočanstvo o Isusu Kristu. Zanimljivo je Božje djelovanje: moćno i snažno mijenja i donosi promjene koje bi se mogle opisati kao korjenita izmjena duha i promjena stavova. Božje djelovanje je trajno stanje u srcima ljudi koji slijede Gospodina Isusa Krista za svoga Spasitelja i Otkupitelja.

Nastavi čitati “Pedesetnica: Izliće Duha Svetoga”