Hrvatska reformacija

Popis: Vjerske zajednice bez vjernikaDržavni zavod za statistiku objavio je 7. listopada 2022. službene i konačne podatke Popisa pučanstva Republike Hrvatske.

Cilj je ovog članka analizirati podatke o religijskim organizacijama i članstvo u njima te donijeti zaključke s posebnim osvrtom na protestante.

Opće brojke

Popis pučanstva održan je od 13. rujna do 14. studenoga 2021. u dvije etape koje su uključivale, po prvi put, mrežno samopopisivanje i terensko popisivanje; velik broj građana mrežno se je samopopisao. Cilj popisa pučanstva bio je utvrditi: broj i prostorni raspored stanovništva, osnovna demografska, obrazovna, migracijska, ekonomska i druga obilježja stanovništva, te obilježja kućanstava i stanova.

Popisivači, po prvi put u povijesti, nisu ni na koji način smjeli sugerirati ili agitirati kod popisa, pa je ovo po svemu sudeći do sada najtočniji popis pučanstva na temelju samostalnog izjašnjavanja građana.

Ukupan broj stanovnika Hrvatske je 3 871 833, od 2011. do 2021. broj stanovnika se je smanjio za 413 056, a od 1991. do 2021. se je smanjio za 912 432. Struktura stanovnika je sljedeća: Hrvati 91,63 posto, Srbi 3,20 posto, Bošnjaci 0,62 posto, Romi 0,46 posto, Talijani 0,36 posto, Albanci 0,36 posto. Udio ostalih nacionalnih manjina pojedinačno je manji od 0,30 posto, regionalno izjašnjenih je 0,33 posto, a neizjašnjenih 0,58 posto.
Religijske organizacije bez članstva

Ukupno 91,9 posto građana su nominalno religiozni što uključuje različite religije i pokrete. Ateista te ireligioznih je 4,71 posto, agnostika i skeptika 1,68 posto, a neizjašnjenih 1,72 posto.

Prema religijskoj opredijeljenosti stanovništvo čine: katolici 78,9 posto, pravoslavci 3,32 posto, muslimani 1,32 posto, a 8,36 posto su ostale religije i pokreti.

Članstvo u religijskim organizacijama je znatno drugačije i velika većina religijski opredijeljenih se nije izjasnila da su i članovi: npr. pravoslavaca je 128 395, a Srpska pravoslavna Crkva ima samo 1 518 članova; Makedonska pravoslavna crkva 53 člana, Crnogorska pravoslavna Crkva ima 15 članova, Bugarska pravoslavna Crkva ima 8 članova; dakle velika većina pravoslavaca nisu članovi tih organizacija.

Broj muslimana je 50 981, što je značajno smanjenje od posljednjeg popisa za 11 996 sljedbenika, a svega 67 se je izjasnilo da su članovi Islamske zajednice. Židova je 410, a izjašnjenih članova židovskih općina je samo 1.

Broj katolika je 3 057 735 (78,9 posto) ali broj izjašnjenih članova Katoličke Crkve (Rimska Crkva sa sjedištem u Vatikanu čiji je poglavar papa) je 157 388.

Neke od religijskih zajednica broje izuzetno mali broj članova: broj se Jehovinih svjedoka smanjio, s oko 14 000, na 743 člana, Sveci Isusa Krista posljednjih dana imaju 64 člana, Starokatolička crkva ima 27 članova, Slobodna katolička crkva ima 6 članova, Međunarodno društvo za svjesnost Krišne ima 4 člana, Univerzalni život ima 3 člana, Hinduistička vjerska zajednica ima 3 člana, Bahai zajednica ima 3 člana, Budistička zajednica ima 3 člana, Židovska zajednica Osijek 1 član itd.

Ima registriranih vjerskih organizacija bez jednog člana. Neki od njih su: Scijentološka crkva, Židovska zajednica Zagreb i Bet Izrael, kao i većina židovskih zajednica nema niti jednog člana itd.

Unatoč činjenici da neke od njih uzimaju visoke iznose iz proračuna Republike Hrvatske razvidno je da  članstva imaju vrlo malo, ako uopće! Nadalje, jasan je pokazatelj da oni koji se osjećaju sljedbenicima navedenih religija ne žele biti dijelom organizacija i očito ne prihvaćaju njihovo vodstvo i način vođenja.

Rigidni sustav registracije vjerskih organizacija donio je mnogo nelogičnosti glede registriranih religijskih organizacija, a s druge strane priječi registraciju drugih i novih. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica treba ukinuti ili reformirati i dopustiti slobodno registriranje i udruživanje religijskih organizacija što je po Ustavu i zajamčeno.

Protestantski potop

Prigodno je započeti ovaj dio analitičkog sagledavanja s biblijskim navodom: »Jer vrijeme je da započne sud − od kuće Božje!« (1. Pt 4, 17a.)

Što se tiče brojčanosti i članstva tzv. protestantskih vjerskih organizacija, u širokom smislu te riječi, potrebno je naglasiti da u većini slučajeva oni nigdje pa tako ni u Hrvatskoj ne predstavljaju kohezivnu skupinu.

Ukupan broj protestanata 2011. bio je 14 653 (0,34 posto), a 2021. je 9 956 (0,26 posto) što je značajno smanjenje za 4 697 članova. Najveći gubitak članstva imaju: adventisti (s oko 3000 na 654), baptisti (s oko 2000 članova na 435), evangelici i reformirani (s oko 6000 članova na manje od 400), ali uglavnom i sve druge organizacije.

Članstvo u Hrvatskoj izgleda ovako:

Savez crkava »Riječ života«: 655 članova;
Kršćanska adventistička crkva: 654 članova;
Evanđeoska pentekostna crkva: 578 članova;
Savez baptističkih crkava: 435 članova;
Evangelička crkva: 245 članova;
Kristove crkve: 192 člana;
Savez Kristovih pentekostnih crkava: 131 član;
Crkva Božja: 115 članova;
Protestantska reformirana kršćanska crkva: 80 članova;
Evanđeoski kršćani: 78 članova;
Crkva radosne vijesti: 58 članova;
Kristova crkva malokrštenih: 48 članova;
Reformirana kršćanska kalvinska crkva: 45 članova;
Crkva cjelovitog evanđelja: 23 člana;
Kršćanska proročka crkva »Isus je Kralj«: 22 člana;
Kristova duhovna crkva: 21 član;
Neovisna baptistička crkva: 18 članova;
Reformirana adventisti sedmog dana: 16 članova;
Reformatska kršćanska crkva Mađara: 9 članova;
Međunarodna ujedinjena pentekostalna crkva: 9 članova;
Kršćanska neopentekostalna crkva: 9 članova;
Kršćanska nazarenska crkva: 7 članova;
Nova apostolska crkva: 6 članova;
Evangelička metodistička crkva: 3 člana;
Evangelička valdeška crkva: 2 člana;
Crkva Kristovih učenika: 2 člana.

Ukupan broj ostalih kršćana, koji nisu dijelom navedenih organizacija, iznosi 29 572.

Božja osuda i strašna duhovna sudbina zadesila je i najavila duhovnu apokalipsu vodstvu reformacijskih organizacija.

Oni su najveći gubitci od svih, doživjeli su pravi protestantski potop i odlazak članstva. Na popisu 2011. brojili su oko šest tisuća, a sada manje od petsto članova.

To je razumljiva posljedica ako se zna da ih vode smutljivi i sumnjivi ljudi uglavnom naseljenici i doseljenici, bez domaćih ljudi i Hrvata. Gotov svi su antihrvatski nastrojeni, i u doslovnom smislu te riječi niti jedan nije hrvatski domoljub. Bog ih je napustio, Božji propovjednici otišli, a sada su im leđa okrenuli i vjernici − Božja je to kazna koju nitko nije mogao predvidjeti! Zato je Božji poziv upućen vjernicima na: obraćenje, pokajanje, duhovno buđenje, obnovu, izgradnju, rast u duhovnosti i nauku, biblijsko-reformacijsko svjedočanstvo hrvatskom narodu i samoorganiziranje.

Jalovo djelovanje

Republika Hrvatska je stvorila pravno-materijalne uvijete i dala velika financijska sredstva za njihovo, sada se vidi, jalovo djelovanje.

Ukupan se broj svih protestanta značajno smanjio, a članstvo ih je gotovo u potpunosti napustilo. Ono što se na terenu već duže vrijeme zna sada je konačno vidljivo i u statistikama. To je izravna posljedica: neduhovnog, neobrazovanog, nesposobnog, potkupljivog i antihrvatskog vodstva u tim zajednicama. Ali, ne može se izostaviti ni članstvo koje je duhovno apatično, nezainteresirano te nije prihvatilo ni prenijelo evanđeoski nauk hrvatskom narodu na narodnom jeziku i hrvatskoj kulturi.

Zaključak je jasan: treba prestati ili u najmanju ruku drastično smanjiti, financiranje jalovih i za hrvatski narod nepotrebnih organizacija.

Putem poveznica preuzmite službene dokumente: popis, prezentacija, prezentacija.