Biblijski nauk i pogledi

Isusova molitva»Vi dakle molite ovako: ‘Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje; dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja — kako na nebu, tako i na zemlji; kruh naš svagdanji daj nam danas; i oprosti nam duge naše kako i mi opraštamo dužnicima našim; i ne uvedi nas u iskušenje, nego izbavi nas od zla. Jer tvoje je kraljevstvo i sila i slava uvijeke! Amen.’« (Matej 6, 9 – 13. VB)


Gospodin Isus Krist je svoje učenike učio moliti, to je činio poukom i svojim primjerom.

Na dva mjesta u »Evanđeljima« nalazima zapis molitve Oče naš: Matej 6, 9 – 13 i Luka 11, 2 – 4. Zapis iz Mateja je pouka koju je Gospodin prenio učenicima tijekom pouke na Gori. Luka opisuje poduku o molitvi koju Isus daje nakon što je u samoći molio.

Isus Boga oslovljava s Oče. U izvorniku to je i.m.r. patēr koja se koristi za Boga. Ta riječ se je koristila za roditelja ili osobu s visokog položaja, a u »Evanđeljima« se pripisuje Bogu. To upućuje na Boga stvoritelja koji je blizak čovjeku. Bog nije samo moćni Stvoritelj, sveznajući Bog, onaj koji stvara i ispravlja nego blizak i prisan Otac svoga stvorenja. Bog je na Nebu, a time se ističe njegova veličina i odvojenost od stvorenja; On je iznad svega živoga i neživoga.

Moliti se može za sve duhovno-materijalne potrebe, ali nas duhovno-životna mudrost uči da Bog ispunjava ono što je u skladu s njegovom voljom i za naše dobro.

Slavljenje Boga treba biti sastavni dio duhovno-molitvenog života. To se može činiti: riječima, pjesmom i životom. S visokom radnom etikom, odnosno izvrsnim pristupom obvezama tj. poštenim, radišnim, odgovornim izvršavanjem radnih i životnih obveza može se slaviti Boga. Radnik koji savjesno obavlja posao, poslodavac koji poštuje radnike i zakone – ako to čine iz bogoljubnih motiva svojim životima slave Boga.

Isus je učio da prvo treba tražiti Kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a ostalo će doći samo od sebe (čit. Mt 6, 33). Iščekivanje vječnog Božjeg kraljevstva važan je dio kršćanske nade i molitve. To daje sigurnost vječnog života i Božje pravde. Samo je u Božjem kraljevstvu savršena pravda i najveća nada. Zato je pouka i poticaj te molitve da se traga i moli za Božje kraljevstvo.

Iz Isusove molitve učimo o važnosti pokajanja tj. ispovijedanja svojih grijeha samo Bogu, i opraštanja drugima njihovih pogrešaka.

Molitva Oče naš je najbolji obrazac za molitvu: može se izgovarati izrečenim Isusovim riječima. Kroz tu molitvu učimo kako i kome se moliti – jednostavnim i razumljivim riječima, jedino i samo Bogu!


»Kad molite, govorite: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje; dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja — kako na nebu, tako i na zemlji; kruh naš svagdanji daji nam svaki dan; i oprosti nam grijehe naše jer i sami opraštamo svakom dužniku svojemu; i ne uvedi nas u iskušenje, nego izbavi nas od zla.« (Luka 11, 2 – 4.)