Biblijski nauk i pogledi

Žrtvovanje BogaBilo je točno podne kada se tog petka, na Golgoti, spustila tama koja je trajala do tri sata popodne. U tom su vremenu svi grijesi cijeloga svijeta; prošli, sadašnji i budući, pali na Isusa a on je jednom zasvagda žrtvovan za grijehe i spasenje cijeloga svijeta.

Agonija je zaključena: “Isus povika snažnim glasom i reče: ‘Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!’ I rekavši to, izdahnu.” (Lk 23,46.)

Nastavi čitati “Žrtvovanje Boga”
Biblijski nauk i pogledi

Nečista i čista hrana»Ništa nije izvan čovjeka što bi ga, ulazeći u njega, moglo onečistiti, nego što iz njega izlazi, to je ono što onečišćuje čovjeka.« Isus

Dr. Peter D’Adamo je razradio prehrambeni sistem za svaku krvna skupinu. Dokazano je da svaka od postojećih skupina (0, A, B, AB) ima posebne prehrambene potrebe koje, kad se primjenjuju, donose značajna zdravstvena poboljšanja.

Isus je jednom zgodom iznio svojim učenicima pouku o čistoj i nečistoj hrani, te o stvarnom izvoru čovjekove duhovne nečistoće (čit. Mk 7, 14 – 23.).

Nastavi čitati “Nečista i čista hrana”