Biblijski nauk i pogledi

Nečista i čista hrana»Ništa nije izvan čovjeka što bi ga, ulazeći u njega, moglo onečistiti, nego što iz njega izlazi, to je ono što onečišćuje čovjeka.« Isus

Dr. Peter D’Adamo je razradio prehrambeni sistem za svaku krvna skupinu. Dokazano je da svaka od postojećih skupina (0, A, B, AB) ima posebne prehrambene potrebe koje, kad se primjenjuju, donose značajna zdravstvena poboljšanja.

Isus je jednom zgodom iznio svojim učenicima pouku o čistoj i nečistoj hrani, te o stvarnom izvoru čovjekove duhovne nečistoće (čit. Mk 7, 14 – 23.).

U starozavjetnom sustavu Židovima je bilo propisano koju hranu smiju a koju ne smiju jesti. Taj sustav je bio dijelom starozavjetnih propisa kojima je bio cilj Židove učiti poslušnosti Bogu te ih na zoran naći podsjećati na njihove obveze koje su imali na temelju Sinajskog saveza.

Temeljna poruka i pouka koju Isus daje: hrana duhovno ne onečišćuje čovjeka; ono što izlazi iz čovjeka (zle, destruktivne i pokvarene misli i djela) vode u  duhovnu destrukciju tj. nečistoću.

Posebno je zanimljiva i značajna Božja objava apostolu Petru (čit. Dap 10, 9 – 16.). On je u trostrukom viđenju dobio naputak od Boga da smije jesti svu hranu i da nema nečiste hrane, jasno mu je poručeno: »Što je Bog očistio, ti ne zovi poganim!«.

Starozavjetni obredni i ceremonijalni sustav: propisi o prehrani, obdržavanje starozavjetnih blagdana, šabat, te žrtveni propisi i žrtve su zaključeni s novozavjetnom objavom. Nama ostaju svjedočanstvo starozavjetne religijske stege za Židove.

Novozavjetni  vjernici žive u novom i vječnom savezu milosti i duhovne slobode s Bogom po jedinom i vječnom posredniku tē milosti: Gospodinu Isusu Kristu.

Bogoduhni novozavjetni pisac ovako je to zapisao i poučio (čit. Kol 2, 15 – 23.).

»Ako ste dakle s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da u svijetu živite, podređujete odredbama: ‘Ne dotiči, ne okusi, ne diraj’? Sve će to uporabom propasti — uredbe i nauci ljudski, koji u samovoljnom bogoštovlju i poniznosti i trapljenju tijela doduše imaju izgled mudrosti, ali to nema nikakve vrijednosti osim za zadovoljenje puti.« (Kol 2, 20 – 23.) B.B.