Hrvatska reformacija

Reformacija u Međimurju (4. dio)

Slično kao i na području današnje Istre, i Slavonije tako je i Međimurje imalo jak utjecaj kršćanske reformacije. Ovdje je najveća hrvatska plemička porodica bila nositelj i poticatelje reformacijskog kršćanstva. Zbog toga je tamo kao i drugdje bila ustrojena izuzetna snažna protureformacijska djelatnost, s jasnim ciljem: uništavanje i zatiranje kršćanske reformacije među Hrvatima, vezivanje i… Continue reading Reformacija u Međimurju (4. dio)

Reformacijski nauk i pogledi

Puritanci: Reformacijski pobožnjaci

Puritanci (eng. Puritans, hrv. čistunci, od lat. puritas, hrv. čistoća,) su bili opredjeljenici kršćanskog pokret koji se javio u Engleskoj oko 1560. g., tijekom vladavine Elizabete I. (1558. – 1603.) Puritanski je pokret nastao iz želje da se Anglikanska Crkva pročisti od svi sadržaja koji su ju izravno povezivali s Rimskom Crkvom (npr. Rimska misa,… Continue reading Puritanci: Reformacijski pobožnjaci

Reformacijski nauk i pogledi

Švicarska reformacija (Zürich)

Zürich je bio središte odakle se je reformacijski utjecaj proširio na područje današnje Švicarske. Imao je sedamdesetak tisuća stanovnika, oko 1520., i bio je glavni grad jednog od trinaest kantona. Najznačajnija je osoba Züriške reformacije bio Huldrych Zwingli († 1531.), svećenik Rimske Crkve. Zwingli je započeo značajnije promjene, u svojoj pastoralno-propovjedničkoj službi, 1522. g. Tada… Continue reading Švicarska reformacija (Zürich)

Biblijski nauk i pogledi

Pasha: Biblijsko-kršćanski pogled

  Pasha, Pesah, ili Vazam je starozavjetni godišnji blagdan koji je ustanovljen od Gospoda i posredovan preko Mojsija za Židove. Održava se sedam dana, počevši od 15. nisana ili izvorno heb. aviv (prvi mjesec Židovskog kalendara). Prema našem kalendaru to je u ožujku ili travnju. (čit. Izl 12, 1 – 13, 17; Lev 23, 4… Continue reading Pasha: Biblijsko-kršćanski pogled

Hrvatska reformacija

Reformacija u Slavoniji (3. dio)

Većina reformatora (16. i 17. st.) bili su hrvatskog i mađarskog podrijetla, uglavnom obraćenici na vjeru u Boga: svećenici i franjevci. Oni su gorljivo prenosili biblijske istine narodu koji je njihove poruke prihvaćao. Bilo je to vrijeme duhovnog gibanja među Hrvatima i Mađarima te ostalim narodima tog kraja. U članku Protestantizam i protureformacija u podravskim… Continue reading Reformacija u Slavoniji (3. dio)