Biblijski nauk i pogledi

Isusova molitva»Vi dakle molite ovako: ‘Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje; dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja — kako na nebu, tako i na zemlji; kruh naš svagdanji daj nam danas; i oprosti nam duge naše kako i mi opraštamo dužnicima našim; i ne uvedi nas u iskušenje, nego izbavi nas od zla. Jer tvoje je kraljevstvo i sila i slava uvijeke! Amen.’« (Matej 6, 9 – 13. VB)


Gospodin Isus Krist je svoje učenike učio moliti, to je činio poukom i svojim primjerom.

Na dva mjesta u »Evanđeljima« nalazima zapis molitve Oče naš: Matej 6, 9 – 13 i Luka 11, 2 – 4. Zapis iz Mateja je pouka koju je Gospodin prenio učenicima tijekom pouke na Gori. Luka opisuje poduku o molitvi koju Isus daje nakon što je u samoći molio.

Nastavi čitati “Isusova molitva”
Hrvatska reformacija

Reformacija u Hrvatskoj  20/21. st. (10. dio)Početak dvadesetog stoljeća bilježi porast reformacijskih kršćana na području današnje Hrvatske. Toj činjenici pogoduje daljnje naseljavanje etničkih manjina, koji su većina bili rimokatolici, ali uz značajan postotak reformacijskih kršćana: Nijemci, Mađari, Slovaci i Česi.

Prema podatcima, koje navodi najveći protestantski hrvatski povjesničar Franjo Bučar, 1901. je na području Hrvatske bio značajan broj reformacijskih kršćana. U Baranji i Slavoniji (koja je imala nešto drugačije granice) bilo je cijelih mjesta reformacijskih zajednica, i taj relativno veliki porast nastavlja se do I. svjetskog rata.

Nastavi čitati “Reformacija u Hrvatskoj  20/21. st. (10. dio)”