Biblijski nauk i pogledi

Bogoduhna objava

"Sve Pismo − bogoduho − korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban." 2. Tim 3, 16 − 17. (KS) U novozavjetnom izvorniku prid. grč. teopneustos, hrv. bogoduhno znači: od Boga nadahnuto, Božjim dahom prodahnuto. Ovu riječ bi doslovno i točno mogli opisati kao… Continue reading Bogoduhna objava

Biblijski nauk i pogledi

Suvremeno idolopoklonstvo

»Oni koji štuju isprazna ništavila, milost svoju ostavljaju.« (Jn 2, 9) Gl. heb. šāmar može se prevesti: štovati, obdržavati, držati, čuvati, slaviti. Štovati ništavila tj. kumire (idole), od čovjek stvorene predmete, sile svemira ili ideologije nije spojivo sa biblijskim – od Boga određenim – Bogoštovljem. Oni koji se mole ili slave: predmete, ikone, idole, ili… Continue reading Suvremeno idolopoklonstvo

Biblijski nauk i pogledi

Nada u Bogu

Jedna je medijska kuća objavila činjenice, koje se temelje na istraživanju predstavljenom u jednom psihijatrijskom časopisu, da je kao izravna posljedica ekonomske krize dodatno porastao broj suicida. Mnogi pronalaze "smisao" svoga života u gomilanju materijalnih stvari, izgradnji karijere te utrke za ostvarivanje vječne sreće kroz prolazne stvari i sumnjive stvarnosti. Kad u tome ne uspiju… Continue reading Nada u Bogu