Hrvatska reformacija

Rimska protureformacija (8. dio)

Uništavanje kršćanske reformacije među Hrvatima poticali su moćni pojedinci, političari, redovi (isusovci, pavlini, franjevci, dominikanci), mnogi svećenici, pojedini biskupi: biskup Nikola Stjepanić Selnički (1598. — 1602.), biskup Šimun Bratulić (oko 1550. — 4. svibnja 1611.), biskup Benedikt Vinković (1581. — 1642.), biskup Martin Borković (1597. — 1687.), ban Toma Erdödy († 1615.) i mnogi drugi.… Continue reading Rimska protureformacija (8. dio)

Biblijski nauk i pogledi

Poslanica upućena Židovima

»Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove.« Heb 1, 1 – 2. (VB) »Poslanica Hebrejima« izvorno je upućena vjernicima židovske pozadine, a prvi su kršćani bili većinski židovski obraćenici. To će se… Continue reading Poslanica upućena Židovima

Biblijski nauk i pogledi

Isus: Veliki i najveći svećenik

»A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek!« Heb 8, 1 ‒ 2. Kada bi se osoba, u starozavjetno vrijeme, željela izmiriti sa Stvoriteljem postojao je od Mojsija propisan postupak. »Levitski zakonik« 4… Continue reading Isus: Veliki i najveći svećenik