Biblijski nauk i pogledi

Bog biblijske objave“Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.” Psalam 19,1. (KS)

Nemoguće je razumjeti civilizaciju, kulturu, filozofiju pa i znanost bez rasprave o Bogu. Čak i oni koji tvrde da ne vjeruju Boga, o njemu razmišljaju i razgovaraju. Gotovo svaki čovjek prije ili kasnije, više ili manje razmišlja o Bogu.

U ponudi ideja, pojmova, i religija teško je izabrati što je ispravno i valjano, a gotovo je nemoguće znati što je stvarna istina. Zbog toga se je potrebno podsjetiti te osvrnuti na objektivan kriteriji spoznaje i objave Boga. Od mnogih posebnih knjiga jedna se svojom snagom i porukom ističe. To je Biblija, “Sveto pismo”, “Riječ Božja”, konačna i najveća objava Boga, kroz nju se spoznaje Bog onoliko koliko se htio objaviti čovjeku.

Bog je biblijske objave najtočnija slika Stvoritelja. Zbog toga Riječ Božju valja proučavati i promišljati, te uočiti kakav je Bog “Objave”. Iako se često postojanje Boga dovodi u sumnju, u Bibliji toga nema. Bog je temelj vjere, bez Boga nema vjere, on je taj koji po svojoj milosti daje koliko i kada želi, te komu želi dar spasonosne vjere i pouzdanja u Njega. Bog je Stvoritelje svega te je svojom snagom i kreativnošću uspostavio zakone koji održavaju svijet.

Iako vjeri ne trebaju materijalni dokazi za postojanje Boga, ipak je potrebno uočiti da je znanost dokazala i pokazala kako materijalistička dogma, o postojanju samo materijalno vidljivog svijeta, nije istinita. Kozmološka su istraživanja potvrdila da je 4 posto cijelog svemira vidljiva materija, 23 posto tamna tvar, a čak 73 posto tamna energija. Kako bi ovo pitanje bilo još zamršenije i zbunjujuće znanstvenici ne mogu objasniti što je tzv. tamna tvar i energija. Ipak znaju sa sigurnošću da čak 96 posto stvarnosti koja nas okružuje nije materijalne naravi kako se do nedavno tvrdilo. Ne treba misliti da je Bog 96 posto stvarnosti koja nije materijalnoga oblika koju poznajemo ali je to jasan dokaz kako je Biblija u svojoj jednostavnosti, istinitosti i duhovnoj dubini u pravu kada govori o tomu da postoji stvarnost koja se razlikuje od one na koju smo navikli.

Često se puta može čuti teza kako nema Boga ili nije pravedan jer nije spriječio rat, nesreću ili društvenu nevolju. Pri tomu se zaboravlja kako je Bog uspostavio zakone i objavio svoju volju: “ne ubij, ne poželi ništa od bližnjega, ne ukradi” itd. Treba jasno reći kako većina problem u društvenoj zajednici proizlazi iz nepoštovanja Božjih odredbi, za što je čovjek odgovoran.

Bog je milostiv, dobrostiv, pun ljubavi i praštanja. Voli čovjeka i poziva sve ljude na istinsko i potpuno predanje te izgradnju boljega i pravednijega svijeta. Bog je dao jasne zakone po kojima se život treba štiti, a društvo graditi na pravednosti, radu i poštenju. Dakle odnosima u kojima prevladava pravda i poštenje. Kada se te zakonitosti ne poštuju nastupaju društvene nepravde i ratovi. Čovjek je uzrok i povod ratova, i promicatelj svih društvenih nepravdi. Kolika je duhovna devijacija u čovjeka govori i to što za svoje propuste okrivljuje Boga!

Boga je samo djelomično moguće spoznati, jer se neograničeno i savršeno ne može spoznati od onoga što je ograničeno i nesavršeno. Ali i to je dovoljno da se dožive blagoslovi Božji i prožive sve bitne odrednice duhovnoga života. On je svjetlost i u njemu nema tame. Bog je veći od našega uma, osjećaja ili srca! On je izvor i u Njemu je sva istina. Bog je izvorište mira, te povod pomirenja. Njegovo je kraljevstvo vječno i nema kraja. Bog je temelj pravde i u njemu je pravda do savršenstva dovedena. Vjera u Boga je temelj pravednoga društva. Stvoritelje je izvor svega i konačni sudac svima. Njegovom su riječju stvorena nebesa, iz ničega je sve stvorio, On je sve u svemu. Samo Njemu pripada slava, hvala i čast jer je Bog dostojan hvale, slavi i časti. On je kralj vjekova, besmrtan, nevidljiv jedan i jedinstven!

Bog biblijske objave je izvor nade i rijeka blagoslova. Poziva čovjeka, svakog imenom i prezimenom, na obraćenje, vjeru i život s Njim. U Bogu se pronalazi svrha, smisao i sastavni sadržaj života, jer je On izvor života te istinska nada! (B.B.)