Biografije

Pavao: Božji poslanik

Pavlov slogan

»Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, da sada – po crkvi – Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja zasnovana – po naumu o vjekovima – u Kristu Isusu Gospodinu našemu. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.« Efežanima 3, 8 – 12. (KS)


Apostol Pavao bio je Božji sluga (i.m.r. grč. doulos), poslanik (i.m.r. grč. apostolos), prorok (i.m.r. grč. profetes) i učitelj (i.m.r. grč. didaskalos) odabran i pozvan za naviještanje evanđeoske poruke koju je Bog odredio za spasenje čovjeka; čit. Rim 1, 1 – 4. i Dj 13, 1. On je svojim bogoslovno-misijskim djelovanjem ostavio dubok i prepoznatljiv trag u kršćanstvu i svjetskoj povijesti.

Rođen je u Tarzu oko 0-te g. a pogubljen, zbog vjere u Boga, oko 66. po. Kr. u Rimu. Bio je obrazovani bogoslov, član čistunske farizejske sljedbe te šatorski zanatlija; današnjim rječnikom rečeno bio je bogoslov i zanatlija. Govorio je aramejski, židovski i grčki jezik te je bio rimski građanin, a to je bila rijetka povlastica toga vremena. Iz njegova pera, pod bogoduhnim nadahnućem, napisano je 13 (možda i »Poslanica Hebrejima«) od 27 novozavjetnih knjiga.

U ovomu ćemo članku istaknuti činjenice te uočiti poticaje koje proizlaze iz njegova uzora, a na temelju novozavjetnih spisa.

Nastavi čitati “Pavao: Božji poslanik”
Biografije

Kain i Abel

Raditi pravo

»I reče Bog: ‘Što si učinio? Glas krvi brata tvojega iz zemlje k meni vapi.’« Postanak 4, 10. (čit. Post 4, 1 – 16.)


Priča o nastanku Rima kaže da su dvojica braće, koje je othranila vučica, tijekom podizanja grada došli u sukob koji je završio ubojstvom. Romul je ubio Rema pa je tako označen početak ali i tijek latinsko-bizantske civilizacije: ubojstva, ucjene, spletke, i ratni pohodi u cilju širenja ideologije. Ova priča zorno opisuje narav čovjeka otuđenoga od Boga, a njezin je početak od druge dvojice, biblijske, braće.

Nastavi čitati “Kain i Abel”
Biografije

Mojsije: Božji čovjek

Božje ime


Mojsije je bio: biblijski velikan, vođa, prorok, silan u djelima i riječima, ustrajan, rodoljub, predan, ponizan, pobožan i Božji čovjek. (usp. Pnz 33, 1; Br 12, 3; Dj 7, 22;)

Njegovo je ime povezano s njegovom zamalo tragičnom sudbinom. Imenovala ga je faraonova kćerka, koja ga je spasila od sigurne smrti u Nilu, a Mojsije znači: »jer sam ga iz vode izvadila.« (Izl 2, 10.) Bilo je to u vrijeme kada su Izraelci boravili u Egiptu i neposredno prije odlaska u Obećanu zemlju. Njihov je odlazak bio odgovor na molitve koje su potaknute teškim okolnostima u kojima su se našli. Mojsije je dobio Božji poziv i poticaj da ih vodi iz Egipta ka Obećanoj zemlji. Mojsije je, prema rabinskoj predaji, živio od 1391. do 1271 pr. Kr. (120 g.) Ipak treba uzeti u obzir da oko povijesnih pitanja Mojsijevog života te izlaska postoje razmimoilaženja među bibličarima pa tako “NIV Study Bible” ističe: »Ukratko, ne postoje jaki razlozi za promjenu tradicionalnog datuma, 1446. pr. Kr., izlaska Židova iz Egipatskog sužanjstva.«

Nastavi čitati “Mojsije: Božji čovjek”