Biblijski nauk i pogledi

Sefanija: Poziv povratka Bogu

Sefanija


»Gospod, Bog tvoj, u sredini je tvojoj silni Spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom kao u dan radosti!« Sefanija 3,17. (čit. Sefanija 1 ‒ 3)


Sefanija je biblijski prorok koji je djelovao u Južnom kraljevstvu za vrijeme kralja Jošije. Bio je jedan od velikih starozavjetnih Božjih ljudi, poticao je obraćenje Bogu, odnosno duhovnu i društvenu obnovu. On opisuje mnoge društvene i duhovne nevolje te nadahnuto poziva na pokajanje i obraćenje. Ključna tema i središte njegove poruke je Dan gnjeva Gospodnjega. Bio je deveti po redu od dvanaest tzv. malih proroka Staroga zavjeta, i suvremenik proroka Jeremije.

Kada se sagleda biblijsko okružje, te shvate posljedice temeljitog uništavanja i odbacivanja vjere u Boga (poganizacija i obezbožnjavanje), njegove poruke progovaraju i danas.

Kralj Jošija vladao je 31 godinu u Jeruzalemu, od 640. do 609. pr. Kr. (čit. 2. Kr 22 – 23, 30). Jošija je proveo duhovne i društvene reforme 621. pr. Kr., a povod je zanimljiv. Tijekom obnove Hrama pronašli su – zaboravljeno i zatureno Sveto pismo – što je navelo kralja na iskreno pokajanje. Kralj je proveo reforme (čit. 2. Kraljevima 23), vratio uništene vjerske običaje, obnovio zavjete Bogu i poveo narod na pravi duhovni put. Ipak, sve je bilo prekasno. Grijesi prošlih naraštaja bili su duhovno breme, zbog njih će nastupiti: rat, razaranje, raseljavanje i sužanjstvo. Evo primjera, kralj Manaše (čit. 2. Kr 23, 26 – 27) koji je vladao 55 godina, Jošijin djed i otac Amon bili su odgovorni za duhovni i društveni otpad velikih razmjera. Oni su sustavno i strastveno poganizirali društvo što je na kraju potaknulo gnjev Božji. Takovih je primjera tijekom monarhističkog doba bilo jako puno, a o njima svjedoče knjige Ljetopisa i Kraljeva. Postojale su mnoge vjerske zablude, moralne pogrješke i duhovni otpad koji su naznačeni u 1. i 2. poglavlju. Bilo je prošireno krivovjerje i sinkretizam. Očitovalo se je kroz slavljenje poganskih božanstava (Baal, Aštarta, Milkom) koji je poticao narod, a odobravali i predvodili svećenici. Milkom je bio feničko pogansko božanstvo kojemu su prinosili tj. žrtvovali djecu, najčešće prvorođenoga sina. Iako je Bog to izričito zabranio taj i drugi poganski običaji bili su rasprostranjeni te su poticani i provođeni, a to je navlačilo Božji gnjev. Obožavali su nebeska tijela kojima su se klanjali, što je bio jedan od oblika astrologije. Zanemarivali su vjeru u Boga, te su se predstavljali za vjernike, a slijedili poganska božanstva. Mnogi su otišli od Boga, a bilo je i bezbožnika. Odlazak od Boga ili otpadništvo uočljiva je tema. Velika većina ljudi koji su bili pozvani na put vjere otišli su s njega i »okrenuli leđa« Bogu.

Postoje mnoge poveznice, s nedavnim i sadašnjim vremenom i prostorom na kojemu živimo i navedenim biblijskim okružjem. Hrvatski narod je tijekom svoje povijesti bio u okovima raznih porobljivača i pljačkaša te gradio tuđinska kraljevstva, a najmanje svoje. Vrhunac suvremene pljačke i porobljavanja počinje 1918. i traje do 1991. To je 73 godine Hrvatskoga babilonskoga sužanjstva koje je po mnogočemu slično Babilonskom sužanjstvu i biblijskim okolnostima o kojima pišemo. Podsjećamo na: masovnu pljačku i otimačinu dobara od strane jugo-balkanskih pogana, masovna ubijanja Hrvata od strane komunističkih ateista, zlouporabu zakona, pogodovanje komunističkoj kamarili, balkanizaciju, progon i ubijanje ljudi zbog njihove ideologije i vjere, rušenje hrvatskog povijesnog i kulturnog nasljeđa, te širenje i poticanje bezbožničke ideologije. Zbog duhovnog otpadništva prijašnjih naraštaja i poganizacije Hrvatske izbio je i Domovinski rat. Bogu hvala, narod je – uz Božju pomoć – smogao snagu i pobijedio ateističkoga antikrista, jugoslavensku vojsku i pobunjenike; te započeo, ali nažalost usporio, čak zastao, u nekim stvarima zastranio glede duhovne i društvene obnove!

Ova proročka knjiga donosi više poticaja i poruka za danas. Upozorava nas kako živimo život s Bogom. Kršćanstvo nije vjera slijepih zakonskih uredbi, ali sloboda može postati mreža u koju se čovjek uplete. Zbog toga je ravnoteža bitna za duhovni život, a odgovorna sloboda dio nauka Svetoga pisma. Velika je duhovna opasnost u obožavanju, štovanju ili nasljedovanju krivih: religija, ideologija, bezboštva, nečistoga načina života (blud, preljub, i ostale nečistoće). Stoji i trajni poziv na pokajanje i odbacivanje grješnoga mišljenja, i djelovanja. Treba promišljeno i odgovorno živjeti s Bogom jer napuštanje Božjih načela vodi u sigurnu propast.

Dan gnjeva Gospodnjega ili Gospodnji dan ima više razina ispunjenja: prošlih, sadašnjih i konačnu. Ovo je značajna tema ove proročke knjige: čit. Sef 1, 5 – 18. 2, 2 – 3. To je i izdašna biblijska tema, proročka poruka koja se proteže i kroz ovu knjigu te upozoravajuća objava Božje volje. Tijekom biblijske povijesti pojedini proroci, a među njima i Sefanija, upozoravali su na nadolazeću Božju kaznu zbog odbacivanja Boga. Neki od tih događaja su ostvareni (pr. odlazak u Babilonsko sužanjstvo), drugi su moguće Božje kazne zbog nevjere i otpada u sadašnjemu vremenu (pr. ratovi i nepravedni društveni sustavi), a neki se trebaju dogoditi (Sudnji dan). Ove poruke treba razumjeti kao poticajne i upozoravajuće. Njima se želi upozoriti sve one koji bogohule da će ih stići kazna, a ohrabriti one koji vjeruju da ustraju i budu svjesni konačne Božje pravde.

Poruka Božje ljubavi zaključuje ovu knjigu. Bog je milostiv, dobrostiv, pun ljubavi i praštanja prema svima onima koji se iskreno obrate i pokaju, te rade na promjeni svojih stavova. Iako mnogi ne uočavaju Boga milosti i ljubavi u Starom zavjetu, On se i tamo tako objavljuje. Bog voli, prašta i poziva čovjeka k sebi. To čini putem Biblije te istinskih proroka tj. istinitih propovjednika današnjice koji ne zavode, ne pričaju priče; nego prenose – u Bibliji objavljene Božje poruke i objave – te pozivaju na pokajanje, i život s Bogom!

Molitva: Gospode Bože neka tvoja milost i ljubav bude u našim srcima, a blagoslov u našim životima. Sačuvaj i vodi nas, u sili Duha Svetoga, kroz zemaljski u vječni život! Molimo te po Kristu Isusu – Gospodinu našemu! Amen.


Autor: Branimir Bučanović