Biblijski nauk i pogledi

Isusovo poslanje


»Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: ‘Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane ‒ do svršetka svijeta!’« Mt 28, 18 ‒ 20. (KS)


Ovo je poslanje bilo i ostalo poticaj za navještaj evanđeoskih poruka. Temelj je Gospodinova učenja nauka o Božjoj milosti, ljubavi i praštanju. Isus je tijekom svoga zemaljskoga života i djelovanja: propovijedao, poučavao, ozdravljao, oslobađao, i nahranio mnoge ljude. Temeljna je poruka proizlazila iz starozavjetnoga nauka, ali je po njemu i njegovoj objavi dobila posebno i cjelovito novozavjetno značenje.

Sažeto bi to ovako mogli reći: Bog, stvoritelj svega živoga i neživoga, je po Gospodinu Isusu Kristu pomirio svijet sa sobom, da bi svi oni koji vjeruju u njega imali vječni život. Danas se to ostvaruje po navještaju evanđeoskih objava koje prenose vjernici, te djelovanju, otkrivenju i pozivu Duha Svetoga!

Ta poruka nije bila samo za bliske učenike i apostole nego za sve ljude do današnjih dana. To je i naznačeno u poslanju. Učenici su bili iznenađeni tim nalogom koji im je skrenuo pozornost na njihove buduće zadaće. Gospodin daje sigurnost, on je uz njih do kraja svijeta, jer sva duhovna vlast pripada njemu! Razumljivo je zašto su učenici imali toliku postojanost i ustrajnost, a mnogi svoje uvjerenje platili životom. Naime, znali su da je Isus vladar svega živoga i neživoga, i dobro su znali da će biti s njima uvijek. Bog prati vjernika tijekom života te se ne trebaju bojati, bez obzira na okolnosti i osjećaje.

Isus je jasno naznačio što očekuje od učenika. Trebali su naviještati Radosnu vijest i činiti učenike-kršćane i to krsteći ih, a potom učeći ih Gospodinov nauk. To je poslanje i za današnje vrijeme. Ljudi današnjice se često osjećaju usamljeni te su kao u osami iako žive u društvenoj zajednici. Prečesto svoje duhove potrebe pokušavaju ispuniti stvarima, idejama i materijalizmom. A to ne daje odgovor na smisao i svrhu života. Isusov nauk daje odgovor na pitanje svrhe i smisla života, pomaže uravnotežiti um i duh, daje poticaj za zemaljski život i rješavanje izazova života. To je ujedno i siguran put u vječni život s Bogom.

Sveopće je poslanje pokretač i poticaj vjernicima današnjega doba. Potiče da se Isusov nauk naviješta ljudima ovoga vremena, i načinima prilagođenima današnjici. Kršćani stoga promiču Blagovijest i potiču pomirbu s Bogom. Život s Bogom stvara mir u srcu i daje nadu, to je dar svima koji vjeruju u Gospodina Isusa Krista za svoga Spasitelja!

Molitva: Gospodine Bože neka se tvoja Blagovijest i dalje širila, a svi oni koje si odabrao tebe spoznaju. Molimo te da Crkva tj. kršćani budu stvaralački i jasan glas tvojih istina, a ljudi spoznaju tvoju slavu. Molimo te budi sa svima nama, izli blagoslove na našu domovinu Hrvatsku kako bi što više ljudi doživjelo duhovnu obnovu, a to isto molimo i za sve druge narode i države svijeta. Amen!


Autor: Branimir Bučanović