Biblijski nauk i pogledi

666: Tajna broja Zvijeri“Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje. I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri. Ona postiže da se svima – malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima – udari žig na desnicu ili na čelo, i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina. U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je 666.” Otk 13, 14 – 18. (KS)


Posljednja biblijska knjiga “Otkrivenje” ili “Apokalipsa” (ižr. grč. apokalupsis, hrv. otkrivenje, razotkrivanje, otkrivanje istine) je otkrivenje Isusa Krista koje je objavljeno apostolu Ivanu tijekom utamničenja na otoku Patmos krajem prvog stoljeća po. Kr.

Ta knjiga sadrži mnoge zanimljive, slikovite ali i zbunjujuće objave i poruke koje do danas, unatoč tisućama članaka i napisanih knjiga, nisu zadovoljavajuće odgonetnute i objašnjene. Jedna od njih, a vjerojatno najpoznatija, je tajna broja 666 odnosno broj Zvijeri tj. čovjeka, pa se naslućuje da je Zvijer sinonim za moćnu osobu. Žig zvijeri se daje ljudima (desnica ili čelo) kao uvjet za obavljanje ekonomskih aktivnosti, i povezuje s tim brojem jer se navodi da nitko ne može kupiti ili prodati bez tog znaka na kojemu je ime ili broj zvijeri.

Tijekom povijesti broj 666, kao znak ili broj Zvijeri tj. sotone, pripisivan je mnogim osobama ili ideologijama: rimski carevi, religijski i politički vođe, religije, politički sustavi itd. Neki smatraju da će taj broj doslovno biti utisnut u ljude preko tetovaže ili čipa kao đavolov znak, dok drugi u njemu vide duhovno-mistične poruke. Predstaviti ćemo neka od objašnjenja.

Povijesno utemeljeno objašnjenje je povezano s Lucije Domicije Neronom (37. – 68. po. Kr.). On je postao Rimski car 54. te je ostao zabilježen kao okrutan i nasilan “ludi” car. Senat ga je osudio na smrt pa je počinio samoubojstvo. Nakon što je izbio veliki požar u Rimu 64. potaknuo je velike progone kršćana, kasnije se tvrdilo da ga je on podmetnuo. Prema mišljenju jedne skupine bibličara broj 666 se odnosi upravo na njega. Objašnjenje je sljedeće, kada se imenu Kaiser Neron doda numerička vrijednost tj. zbroje slova koja u hebrejskom imaju brojčane vrijednosti dobije se taj broj. Nedoumica je u tome što se ista logika može pripisati drugim imenima, osobama i riječima prošlih i današnjih vremena.

Jedna glasna struja tumača, a koja ima vrlo veliki medijsko-propagandni utjecaj, ovaj broj tumači kao podlogu promicanja antimodernizma. Oni zagovaraju da se radi o broju koji će biti putem čipa utisnut u ljude i da će na taj način ljudi biti kao “sotonina stoka” koja je određena za paklene muke. Prema njima svaki oblik čipiranja, a neki čak odbacuju prihvaćanje suvremenih uređaja (TV, komp, mob, internet itd.), siguran je put duhovne propasti i paklenog puta.

U Bibliji se neki brojevi ističu: 3, 6, 7, 12, 40, 400 itd., neki im pripisuju mistično značenje a drugi čak magijsku moć. U biti oni imaju tipološko značenje tj. skreću pozornost na određene ljude ili događaje povezne s njima, a ne mistično značenje i nemaju “magijsku moć”. Npr. 40 dana Isusova posta, 40 dana Božje slave na Sinaju, 40 dana Ilijina putovanja, 40 godina Izrelskog lutanja itd. U tom smislu broj može imati doslovno značenje broja dana, godina ili osoba ali upućuje na osobe i događaje te Božje poruke povezane s tim. Broj šest je broj čovjeka, nedovršenosti, nepotpunosti i grješnosti (šesti dana je stvoren), a tri šestice upućuju na nesveto “trojstvo” prema mišljenju jedne skupine bibličara.

Broj Zvijeri bi mogli protumačiti kao znak moćne osobe, koja se pojavljuje tijekom povijesti u različitim kulturama, a koja ima veliku političko-religijsku moć.

Takovih je osoba tijekom povijesti bilo mnogo iz: sekularnog svijeta, kršćanstva, raznih kultura i religija, te pogansko-nevjerničkih lažnih proroka. Takva osoba ima bitni društveni utjecaj i kontrolira društvene procese te stvara kult ličnosti. Ljudi joj se pokoravaju i obožavaju kao božanstvo. Ovakvi oblici ikono-idolopoklonstva su postojali tijekom povijesti u mnogim, pa praktično svim društvima. Npr. rimska civilizacija, bizantsko-latinska religija, kineska, indijska i latinoamerička kultura, a najizopačeniji od svih je komunistički kult ličnosti. Današnje postmodernističko kvazi liberarno i pseudo demokratsko društvo ponovo polako poseže za sličnim metodama propalih društava i objavljenih u “Svetom pismu” pa se može očekivati ponovno Zvijer na djelu.

Zaključimo: broj Zvijeri bi mogli shvatiti kao povremeno tijekom povijesti demonsko djelovanje – tamo gdje se u društvu pojavljuje takav oblik društvenih uređenja i vođa koji stvaraju kult ličnosti. U praksi bi to značilo svaki oblik totalitarne vladavine u kojemu se kompromitiraju i brane ljudske slobode i temeljno ljudsko pravo a to je pravo na samostalnu i neovisnu vjeru u Boga svakog pojedinca i skupine, te neovisno i samostalno uređivanje svog osobnog i obiteljskog života.


Autor (tekst i foto ilustracije): Branimir Bučanović