Video

VIDEO: Duga: Znak Božjeg saveza


»I reče Bog:

‘Ovo je znak saveza što ga ja stavljam između sebe i vas i svih živih stvorova koji su s vama, za vjekovne naraštaje: Lȗk (dugu) svoj u oblak stavljam, da bude znak saveza između mene i zemlje. I bit će ovako: kad oblak na zemlju navučem i lȗk (dugu) se u oblaku pokaže, spomenut ću se tad saveza svojega što je između mene i vas i svakoga živog stvora u svakome tijelu; i neće više biti potopnih voda da unište ijedno tijelo. Kad se pojavi lȗk (duga) u oblaku, tada ću ga pogledati, da bih se spomenuo vječnoga saveza između Boga i svakoga živoga stvora u svakome tijelu što je na zemlji.’

I reče Bog Noi:

‘Ovo je znak saveza koji sklapam između sebe i svakoga tijela što je na zemlji.’«

Post 9, 12 — 17. (VB)