Biblijski nauk i pogledi

Isusovi naslovi»Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.« Iza 9, 5.

Božji prorok Izajia (740. – 680. pr. Kr.) bogoduhno je navijestio da će po Kristu Bog biti nazočan među ljudima. Četiri se naslova pripisuju i opisuju Gospodina Isusa Krista.

Savjetnik divni. Ovaj naslov naznačuje Kristovu savjetodavnu ulogu u životu pojedinca i zajednice vjernika. Savjetnik je osoba koja pomaže svojim prijedlozima, savjetima i naputcima ne bi li savjetovani riješio svoje nedoumice i poteškoće te izašao na pravi put. Krist je Savjetnik onima koji su otvoreni za njegov vodstvo, pomaže im da žive životom vjere i urastaju u spoznaji Gospoda Boga. »Evanđelja« zapisuju i opisuju Isusov nauk i život; proučavajući ih može se jasno upoznati nauk te dobiti duhovno-životne naputke.

Bog silni i Otac vječni govore o božanskoj Kristovoj biti. To što je, u to vrijeme nerođeno, dijete prozvano vječnim Ocem skreće pozornost na bitnu biblijsku istinu. Krist postoji od vječnosti. Njegov dolazak na Zemlju nije početak njegova postojanja. Utjelovljenje je početak zemaljskog života ali Krist postoji od vječnosti. Zbog toga je apostol Ivan, na početku »Evanđelja«, zapisao: »U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše u Boga. Sve po njoj postade i bez nje ne postade ništa što je postalo. U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima. Svjetlo svijetli u tami, i tama ga ne obuze.«  A sumnjičavac Toma ovako je, nakon susreta s uskrsnulim Isusom, uskliknuo: »Gospodin moj i Bog moj!«.

Knez mironosni je posljednji Kristov naslov koji upućuje na dvostruku Spasiteljevu ulogu. On će biti vladar ljudskih srca i usmjeravati će ljude Bogu. Njegovo djelovanje potiče, promiče i donosi mir. Vlada ljudskim srcima ali ne despotski nego donosi puninu i mir koji se očituje u ispunjenom i zadovoljnom životu. Isusovim posljednjim i slavnim ulaskom u Jeruzalem slikovito je opisano ovo poslanje. Mnoštvo naroda ga je dočekalo, a on je jašući na magaretu poručio da je knez koji naviješta i donosi mir. »A mnogi prostriješe svoje haljine po putu. Drugi pak rezahu grane sa stabala i prostirahu ih po putu. I oni koji su mu prethodili i oni koji su ga slijedili vikali su govoreći: ‘Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!’« (Mk 11, 8 – 10.) (B.B.)