Molitveni poticaji

Molitva: Kristova žrtvaGospodine Isuse Kriste hvala za veliku i jedinstvenu žrtvu koju si podnio za nas i naše spasenje. Zbog tebe ne moramo podnositi žrtvu niti se žrtvovati za naše spasenje; po tvojoj smo žrtvi spašeni. Hvalimo te i slavimo za veliku milost i praštanje koje si nam osigurao, i darovao. Amen!


Biblijski poticaj iz Heb 9, 25 – 28. “Ne da mnogo puta prinosi sama sebe kao što velesvećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju, inače bi trebao pretrpjeti mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a nakon toga na sud, tako se i Krist jednom prinese da ponese grijehe mnogih. Drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje.”