Video

VIDEO: Isusova trilogija


“Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove. On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi riječju sile svoje, pošto kroz sebe izvrši očišćenje grijeha naših, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko vrsniji od anđelā koliko je uzvišenije od njih baštinio ime.” Heb 1, 1 – 4.