Video

VIDEO: Foto-biblijske porukeBiblijska nada uskrsnuća i vječnog života

“Dakle, bilo ja bilo oni; tako propovijedamo, tako i uzvjerovaste.

No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih?

Ako li nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je onda naše propovijedanje, a uzaludna i vaša vjera.

A bili bismo smatrani i lažnim svjedocima Božjim jer posvjedočismo protiv Boga da je uskrisio Krista kojega nije uskrisio ako doista mrtvi ne uskrsavaju.

Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, jalova je vaša vjera; još ste u grijesima svojim. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše.

Ako samo u ovom životu imamo nadu u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi.

Ali sada, Krist uskrsnu od mrtvih i postade prvina onih koji usnuše. Jer kako po čovjeku bȋ smrt, po Čovjeku i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko svojim redom: prvina Krist, potom oni koji su Kristovi o njegovu dolasku. Potom — svršetak; kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, kad zbaci svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.”

1. Korinćanima 15, 11 – 24. (VB)