Biblijski nauk i pogledi

Na putu za Emaus»O bezumni i spora srca da vjerujete svemu što su govorili proroci! Nije li trebalo da Krist to pretrpi te uđe u svoju slavu? «Lk 24, 25 − 26.

Dva biblijska zapisa (čit. Mk 16, 12 − 13; Lk 24, 13 − 32) svjedoče o izuzetnom susretu, na uskrsni danu, Isusa s dvojicom učenika na putu za Emaus (mjesto udaljeno od Jeruzaleme oko 10 km).

Učenici su bili u nevjerici zbog događaja povezanih s Isusovim uhićenjem, mukom i raspećem. Bili su dodatno zbunjeni zbog toga što su žene, predvođene Marijom Magdalenom, tvrdile da je Isus uskrsnuo u nedjeljno jutro. Dok su oni raspravljali o tim pitanjima i nedoumicama uskrsnuli Isus im se ukazao i započeo razgovor s njima. Tijekom razgovora objavio im je istine povezane s njegovom službom i poslanjem.

Snažna poruka upućena je učenicima (Lk 24, 25 − 26), Isus ih naziva bezumnim i sporog srca da vjeruju ono što je prorečeno o njegovom dolasku i službi. Ovo je upozorenje i onima koji čuju i slušaju evanđeoske istine, o božjem spasenju u Isusu, a ipak ih odbacuju i neprihvaćaju. Biblijski nauk nesumnjivo naučava da je Isus Krist jedan, jedini i jedinstveni Spasitelj, Otkupitelj i put do Boga.

Iako su hodali i razgovarali s Isusom tek kada su im se otvorile oči (Lk 24, 31 − 32), shvatili su da je s njima uskrsnuli Isus. Ovdje se otkriva duhovna poruka koja upućuje na to da čovjek može spoznati Boga tek kada primi duhovno prosvjetljenje, odnosno kad mu se Bog objavi. Bez tog duhovnog otkrivanja ne može se spoznati Boga. Duhovna spoznaja dolazi po djelovanju Duha Svetog i darovana je onima koje je Bog odabrao i pozvao na put spasenja.

Susret s Uskrsnulim ostavio je dubok utisak na učenike, baš kao što i danas ostavlja u dušama svih onih koji se susreću s Uskrsnulim po djelovanju Duha Svetoga.


Autor (tekst i foto): Branimir Bučanović