Biblijski nauk i pogledi

Božje kraljevstvo

© Branimir Bučanović

Služba Gospodina Isusa Krista utemeljena je na navještaju istina o Božjem kraljevstvu. To je središnja evanđeoska poruka tj. radosna vijest s pozivom na pokajanje i duhovno okretanje odnosno obraćenje Bogu (čit. Mk 1, 14 ‒ 15. Mt 4, 17).

U izvorniku grč. i.ž.r. i i.m.r. Basileia Theos, hrv. Kraljevstvo Božje (Mt 6, 33). U Novom zavjetu, pored navedenog, imamo i druge izraze koji označavaju isto: Nebesko kraljevstvo (Mt 3, 2), Kraljevstvo (Mt 13, 19), Kristovo kraljevstvo (Mt 20, 21), Davidovo kraljevstvo (Mk 11, 10), Božje i Kristovo kraljevstvo (Ef 5, 5). Ovaj biblijski nauk naučava o Božjoj upravi nad čovjekom i svijetom, konačnoj sudbini te ulijeva nadu vječnosti s Bogom. Bog je vladar svega živoga i neživoga, a njegova se moć očituje u svim područjima života. Potpuno i konačno ostvarenje, njegove moći i vlasti, biti će u eshatonu (novo nebo i zemlja) i preoblikovanom obličju.

Gospodin Isus Krist poučavao je o važnosti duhovnoga života utemeljenoga na potrazi za Božjim kraljevstvom: »Nego tražite kraljevstvo Božje, a ovo će vam se sve nadodati.« Lk 12, 31. Ovu poruku treba sagledati kroz pouku protiv materijalne pohlepe, a to je i za danas. Materijalistički svjetonazor potiče utrku za bogatstvom, te stvara u čovjeku potrebu da duhovnu prazninu pokuša ispuniti s novcem, stvarima, karijerom, položajem itd. Stvarnost života pokazuje suprotno ‒ umjesto da je ispuni samo produbi duhovnu prazninu. Ne treba čuditi što ljudi na zapadu koji imaju, u usporedbi s ostatkom svijeta, najviše materijalnog u isto vrijeme vrlo često pate od različitih poremećaja duha koji se očituju u psihičkim poteškoćama. Potraga je za Božjim kraljevstvom život prožet vjerom u Boga, molitvom i željom da Bog bude dijelom našega života. Ako je Bog središte čovjeka i njegovo duhovno odredište, tada se živi punina, a izazovi života se savladavaju.

Božje kraljevstvo ostvaruje se kroz djelovanje Duha Svetoga, a vidljivo je u životima onih koji vjeruju u Stvoritelja. Kristovo kraljevstvo postiže se kroz jedinstvenu zagovornu službu koju on ima kod Boga. Krist zagovara za cijeli svijet, i posebno za vjernike. On voli čovjeka, umro je za ljudske grijehe i uskrsnuo za čovjekovo spasenje. Gospodin Isus Krist je središnja i jedinstvena osoba u povijesti spasenja. Kraljevstvo se očituje i kroz Božji mir onima koji žive s njim. Njegov blagoslov tj. lijepa, poticajna, utješna riječ je nad onima koji su njegovi. Ovo je potrebno uočiti i naglasiti budući okolnosti života odvode na put sumnje. Treba znati i zapamtiti da vjera u Boga daje sigurnost i ulijeva nadu.

Vidljiva je predstavnica Božjeg kraljevstva na Zemlji kršćanska Crkva. Ne postoji drugi istinski predstavnik i promicatelj Boga na Zemlji. Iako postoje različite religije i udruge samo kršćanska Crkva ima jedinstvenu ulogu, a ta je da promiče Božje kraljevstvo svima, svugdje i svim prihvatljivim načinima! Istinska Crkva je zajednica vjernika koja stoji na temeljima vjere u Boga, tj. Kristu, a svoj nauk gradi i promiče na temelju nauka Svetoga pisma. Crkva je vjernički narod skupljen iz svijeta i posvećen Bogu; to su istinski vjernici koji su dijelom svih konfesija i denominacija. Crkva je sveopća zajednica vjernika pozvanih da promiče Božje kraljevstvo i vjeru u Boga na Zemlji.

Oni koji žele biti dijelom Božjeg kraljevstva trebaju slijediti Krista: »A Isus mu reče: ‘Nijedan koji svoju ruku stavi na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.’« Lk 9, 62. Ova je poruka upućena vjernicima, a uključuje stav i postupanje čovjeka koje je Isus slikovito opisao porukom o spremnom oraču koji kad uzme plugu u svoje ruke ne osvrće se iza sebe. Spremnost za Krista ne znači bijeg od stvarnosti, to je voljnost da se ustrajnim i predanim nasljedovanjem Krista odnosno: vjerom, molitvom, proučavanjem Svetog pisma i životom vjere, živi i gradi Božje kraljevstvo na Zemlji!

Božje kraljevstvo ima snagu promjene čovjeka, a to vodi u promjenu društva (čit. Lk 13, 18 ‒ 21). Ovo je vidljivo na primjeru zapadne civilizacije. Ona je postala i ostala ono što jeste, sa svim nedostacima i prednostima, zahvaljujući kršćanskom i biblijskom nasljeđu. Promjena se ostvaruje putem duhovno osviještenog i obnovljenog čovjeka. Što je više onih koji su vjernici i osviješteni društvo više ide naprijed. Duhovno obnovljeni čovjek mijenja društvo, a biblijsko kršćanstvo daje veliki poticaj za pozitivnu duhovnu i društvenu promjenu. Bog mijenja društvo putem vjernika, kada se oni zauzimaju i donose društvene promjene, tada se vidi Božje kraljevstvo na djelu.

Isusove pouke i prispodobe o Božjem kraljevstvu izuzetno su vrijedne pozornosti (čit. Mt 13, 1 ‒ 51). Isus ih je poučavao okupljenom mnoštvu na obalama Galilejskog mora, u Kafarnaumu. To su usporedbe o: sijaču koji sije sjeme, dobrom sjemenu i kukolju, gorušičinom zrnu, kvascu i tijestu, skrivenom blagu, biseru, te ribarskoj mreži. Prispodoba o sijaču slikovito poučava da većina onih koji čuju evanđeosku poruku (3/4) iz različitih ali vrlo »životnih«, i danas nazočnih, razloga bježe od Boga, a tek manji broj (1/4) nasljeduje vjeru u Krista. Otkriveno je i zašto ima mnogo izazova i nevolja u Crkvi, a to je znakovito i za danas. Treba uočiti vrijednost Kraljevstva Božjega, jer je ono poput neprocjenjiva blaga kojega se čovjek želi »dokopati«. Ove usporedbe slikovito opisuju moć promjene i poboljšanje koje donosi Bog u živote onih koji vjeruju i koji su dijelom njegova Kraljevstva.

Nebesko kraljevstvo je konačno odredište vjernika. Opisano je slikovitim i apokaliptičkim rječnikom u posljednjoj knjizi Svetog pisma (čit. Otk 21 ‒ 22). Vječnost s Bogom, u preoblikovanom stanju, osigurana je Kristovim vjernicima, u novom nebu i novoj zemlji a središte je novi Jeruzalem. Opis Nebeskog kraljevstva pun je slika i pridjevaka: sveti grad, novi Jeruzalem koji silazi s neba, zidine od jaspisa, grad od čistog zlata sličan staklu, temelji ukrašeni dragim kamenjem, vrata od bisera, slava Božja ga obasjava, svjetiljka je Jaganjac (Gospodin Isus Krist). Tamo nema tame, u njega ne ulazi ništa što je zlo, u njemu je drvo života i prijestolje Božje, a slava Božja ga obasjava. Ovo nije samo lijep opis Božjega otkrivenja nego vječna nada koja je darovana vjernicima.

Nauk je o Božjem kraljevstvu temelj vjere, sigurnosti spasenja i kamen temeljac evanđeoskog nauka.


Autor: Branimir Bučanović