Biblijski nauk i pogledi

Uska vrata i tijesan put

Tri-duhovna-nacela

»Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!« Mt 7, 13 ‒ 14.


Gospodin Isus Krist održao je pouke zabilježene od Evanđeliste (Matej 5 ‒ 7). Zapis daje mnogo duhovnih i životnih smjernica od kojih ističemo, navedenu, slikovitu pouku. Veliko mnoštvo ljudi slijedilo je Isusa iz različitih krajeva i mjesta: Galileja, Judeja, Dekapolis, Jeruzalem itd. (Mt 4, 25.)

Isus je rabio slikovite primjere, koji su ljudi mogli razumjeti, i temeljem istih iznosio duboka načela za život. U ovoj pouci govori o širokim vratima i prostranom putu kojima suprotstavlja uska vrata i tijesan put.

Isus upućuje na uska vrata iza kojih je tijesan put. Taj put nije lagan, zahtjeva od čovjeka: vjeru u Boga, predanost i promicanje biblijskoga sustava vrijednosti i svjetonazora, a to uključuje duhovnu te umnu dosljednost i ustrajnost. Biti dosljedan u vjeri te predano nasljedovati nauk evanđelja i slijediti Krista ne znači biti savršen tj. bezgrješan. Prisutno je mišljenje kako čovjek može biti bezgrješan. Taj ‒ heretičko farizejski pristup ‒ obično završi u obdržavanju nekih obreda i rituala, koji daju lažnu utjehu i nazovi duhovnost. Treba izbjegavati farizejštinu novog doba, isto tako »Primjer za života ne smije se uzimati od mnoštva!« (Ženevska Biblija). Uska vrata i put slikoviti su prikazi predanog, izazovnog i poticajnog života vjernika. Bog ne treba nadljude ‒ On spašava grješnike, koje kroz Krista opravdava: »Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu.« (Rim 5, 1.) Bog očekuje: pokajanje, rad na sebi, te posvećenje kroz: molitvu, proučavanje Svetog pisma, Bogoštovlje, život vjere i duhovno zajedništvo.

Tijesan put vodi u Život: imenica ž.r. grč. zōē, između ostalog, ima i slijedeće značenje: stvaran, poseban, ispunjen, blagoslovljen ‒ život posvećen Bogu. Takovi su oni koji vjeruju u Gospodina Isusa Krista, oni će nakon uskrsnuća biti u preobraženom stanju vječne slave i blaženstva kod Boga! Ovo je utjeha svima koji su krenuli, i hodaju tijesnim putem; to je i poticaj i poziv onima koji se promišljaju, krenuti ili ne krenuti, putem vjere u Boga.

Jean Calvin (Kalvin), velikan reformacije i biblijske ekspozicije, tumačeći uvodne biblijske retke, između ostalog, naglašava: »Čini nam se čudnim što trebamo biti odvojeni od većine, kao da nismo dijelom čovječanstva. Iako Kristov nauk, naš život, odvaja i usmjerava na uzak put, odvaja nas od mnoštva te ujedinjuje s manjinom suputnika, ipak nas ta teškoća ne bi trebala sprječavati u težnji i življenju punine života.«


Autor (tekst i fotoilustracija): Branimir Bučanović