Biblijski nauk i pogledi

Smrtni grijeh

Hula na Duha Svetoga


Tijekom zemaljske službe Gospodin Isus Krist je bio često obezvređivan i vrijeđan od društvenih moćnika i utjecajnih društvenih skupina toga doba (farizeji, saudiceiji, herodovci, književnici itd.). Neki od njih su prešli granicu prihvatljivog te počinili ono što zaslužuje vječnu osudu.

Prema nauku Gospodina Isusa Krista – neoprostiv grijeh je hula na Duha Svetoga! Tri biblijska navoda skreću pozornost na ovo prijeporno pitanje: čit. Matej 12, 22 ‒ 37 (31); Marko 3, 20 ‒ 35 (29); Luka 12, 1 ‒ 10 (10). Kako bi poruke bile jasnije potrebno je uočiti biblijsko okružje navedenih evanđeoskih knjiga. Matej bilježi govor, farizeja protiv Duha Svetoga, nakon što je Gospodin u sinagogi oslobodio te iscijelio opsjednutoga koji je bio gluh i nijem. Ljudi su počeli razmišljati i zapitkivati je li on sin Davidov tj. Mesija. Ne bi li osporili i obezvrijedili Isusa, farizeji ga optužuju da ozdravlja uz pomoć Belzebula (poglavice zlih duhova), a Gospodinovo su djelo pripisali zlodusima. Isus upozorava na bogohulstvo protiv Duha Svetoga kao – smrtni grijeh! Evanđelista Marko bilježi kako su mnogi govorili da je izvan sebe tj. da s njim nešto nije u redu. To je bilo u njegovoj kući u Kafarnaumu (obala Galilejskog jezera). Slijedilo ga je mnoštvo te je činio nadnaravne znakove. Zbog toga dolaze njegova majka i braća kako bi ga »primirili«. Književnici, vrsni poznavatelji Zakona, optužili su ga da ima nečistoga duha, te uz pomoć Belzebula čini čuda. Gospodin ih upozorava: hula na Duha Svetoga je neoprostiva i vodi u vječnu kaznu!

Belzebul, grč. i.m.r. znači gospodar kuće, bio je pogansko božanstvo kojemu su Židovi pripisivali vlast nad zlodusima, te su ga proglašavali poglavicom demona. Istoznačnica je: Sotona, Lucifer, Đavao. Luka iznosi Isusovo upozorenje protiv farizejskog licemjerja, te iznosi nekoliko pouka okupljenom mnoštvu. Upozorava ih – hula na Duha Svetoga nema oproštenja! Smisao i značenje hrv. hula, blasfemija, pohuliti, bogohuliti, dolazi od grč. gl. blasfemō koji znači govoriti: bezbožno, besramno, loše, obezvređujuće, psovati.

Gospodin Isus Krist je iznio upozorenje protiv hule na Duha Svetoga, na više mjesta i različitim prigodama. Jasno je poučio i poručio: obezvređivanje, psovanje i besramno govorenje protiv Duha Svetoga je težak i neoprostiv grijeh!


Autor (tekst i ilustracija): Branimir Bučanović