Biblijski nauk i pogledi

Prvi i pravi primjer

Ilustracija: Busola

Knjiga Djela apostolska zanimljiva je iz više razloga. Neki od njih su opisi nastajanja, širenja, izazova, i blagoslova koji su povezani s Prvom kršćanskom zajednicom, kao uzorom do današnjih dana.

Uočavamo pa ističemo: »Bili su postojani u nauku apostola, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvama. A uđe strahopoštovanje u sve, jer su apostoli činili mnoga čudesa i znake. Svi koji su povjerovali bili su zajedno, i imali su sve zajedničko. Prodavali bi svoja imanja i dobra te dijelili svima, kako bi koji trebao. Bili su jednodušni i svaki dan su se okupljali u Hramu, a po kućama su lomili kruh, blagujući hranu s radošću i priprosta srca. Hvalili su Boga i uživali naklonost svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih koji su se odazivali na put spasenja.« Dj 2, 42 ‒ 47. HBD

U biblijskom se navodu kratko i jezgrovito opisuje život prvih kršćana, koji su ih uzori vodili i što su nastojali provoditi u svakodnevnom životu. Temeljna je odlika kršćanske zajednice bila postojanost u Kristovom nauku. Vjerovali su da je njihov život ispunjen zbog života s Bogom po vjeri. Ta im je vjera bila nadahnuće, poticaj i smjerokaz u životu. Budući se duhovna veza s Kristom ojačava kroz zajednicu tj. drugima koji vjeruju ‒ zajednički život predstavljao je važan poticaj u savladavanju svakodnevnih izazova života. Vjernici su pomagali jedni drugima na vidljiv i praktičan način. Biblijski redci potiču na djelovanje kroz milosrđe i praktičnu pomoć. Današnje društvo ima sustav skrbi za potrebite. Razne karitativne, socijalne i druge ustanove brinu i pomažu onima koji su u potrebi. Ponekad se čini da zbog specijaliziranih ustanova, opće društvene neimaštine koja pogađa i mnoge vjernike, te zbog toga što postoje oni koji su plaćeni za taj posao, mi nemamo što ponuditi. Ipak, svi su pozvani činiti pozitivne pomake i pomagati, onaj tko ima više može više pomoći, a svi u skladu sa svojim mogućnostima.

Bog je od početka, tijekom ljudske povijesti, sve do današnjih dana, a tako će biti i u budućnosti, bio doticaju s čovjekom. Njegova moć i veličina vidljiva je kroz: zajednice koje promiču Božji nauk u praktičnom životu, prirodu, pojedince, ustanove, te spletove okolnosti i pomoći ljudima u nevolji kao posljedica molitava upućenih Gospodinu. Božje je djelovanje očito i u stvaranju pozitivne klime među ljudima. Svaki puta kada se donose i potiču vrijednosti kao što su: vjera, mir, napredak i zajedništvo među ljudima može se uočiti Božje djelovanje. Nasuprot, svi oni koji potiču: revoluciju, nepravdu, nasilje, nemir i ratove nisu od Boga nadahnuti i Duhom Svetim vođeni.

Prvi i pravi primjer potiče da budimo ustrajni u promicanju: biblijskih vrijednosti, vjere u Boga, činjenju dobra, i pomaganju potrebitima!

Autor: Branimir Bučanović