Biblijski nauk i pogledi

Božić po Mateju

Mali Isus

Rođenje i prvi dani Kristova života, Evanđelja po Mateju, zapisani su u Mt 1, 18 ‒ 2, 23.

Evanđelista Matej je bio jedan od dvanaest apostol. Po zanimanju je bio carinik tj. sakupljač poreza te je imao dva imena, Matej Levi. Rodom je bio iz Galileje, Evanđelje je pisao tridesetak godina nakon Kristova uskrsnuća. Djelovao je na području Palestine, a ne zna se gdje je otišao nakon selidbe. Pretpostavlja se da je podnio mučeništvo.

Matej opisuje rođenje i prve dane Isusova života u prvom i drugom poglavlju. Ističe nekoliko povezanih događaja. Josip je bio zaručen za Mariju, i njemu se u snu ukazao Anđeo Gabrijel te poručio da njegova zaručnica, za koju je saznao da je trudna, nije učinila išta nečasno jer je dijete začeto nadnaravno. Dobio je poruku o posebnosti djeteta i da će njegovo poslanje biti izbavljenje ljudi od njihovih grijeha. Tu je objavu anđeo potvrdio navodima proroka Izajie (Iza 7, 14). Josip je Mariju prihvatio za suprugu, a dijete za zakonitoga sina. Za vrijeme boravka u Judeji, dok su bili u Betlehemu, u posjetu je tek rođenom djetetu došlo izaslanstvo sa istoka. Prvo su otišli do kralja Heroda jer su mislili da se u njegovoj kući rodio nasljednik tj. kralj. Ta je vijest uznemirila Heroda jer je dolazak Mesije značio prijetnju njegovoj vlasti. Nakon vijećanje, sa tumačima svetih spisa, dobio je odgovor. Temeljem proroštva proroka Miheja (Mih 5, 1), koji je živio više stoljeća prije Isusova rođenja, Mesija je trebao biti rođen u Betlehemu. Ova je činjenica uznemirila Heroda koji se nadao da će mudraci dojaviti točno mjesto gdje se nalazi te o kojemu se djetetu radi. Prateći putanju zvijezde došli su do Betlehema, pronašli dijete i njegove roditelje. Darovali ga zlatom, tamjanom i smirnom, a odatle i pretpostavka da ih je bilo troje. Budući su u snu primili naputak, da se ne vraćaju Herodu, drugim su se putem vratili u svoju domovinu. Anđeo se javio Josipu ponovno u snu, i naredio da krene u Egipat jer je kralj naumio pronaći i ubiti dijete. Tamo je trebao ostati, s djetetom i majkom, iz sigurnosnih razloga. Herod je naredio smaknuće dječaka od dvije godine naniže u potrazi za Isusom. Iz Egipta su se vratili nakon smrti Heroda, a budući je u Judeji vladao Arhelaj, njegov sin, Obitelj je otišla u Galileju, grad Nazaret. Tamo će Isus provesti veći dio života sve do stupanja u službu.

Evanđelisti; Matej i Luka opisuju Isusovo rođenje kao bitan događaj. Imaju zajedničke dijelove, ali svaki od njih donosi detalje te ističe svoje posebnosti događaja. To potvrđuje kako se nisu dogovarali oko toga da napišu »dobru priču«, nego iznesu svjedočanstvo temeljeno na usmenoj predaji. Treba uzeti u obzir da su zapisi nastali desetljećima, više od pola stoljeća, nakon što su se stvarno zbili, vjerojatno su tada stvarni sudionici preminuli, a događaj se usmeno prenosio kršćanskoj zajednici.

Obojica su istraživali događaj i imali namjeru napraviti zapis koji će svjedočiti i poučiti naraštaje vjernika koje će doći. Može se zaključiti; iako su pisali svoje zapise drugačijem čitateljstvu, nakana je bila svjedočiti o posebnosti Isusa Krista, te skrenuti pozornost kako su obični ljudi, pobožni ali i osobe sa visokih položaja prepoznali posebnost u djetetu.

Autor: Branimir Bučanović