Vijesti

Program povodom Dana reformacije

Povodom Dana reformacije (31. listopada 2012.) održano je predavanje uz glazbeni program te podjela tiskovine (LuX) koja je tematski uređena i usklađena sa Danom reformacije.

Glazbeni program održao je orguljaš zajednice: Improvizacijom na korale iz Škotskog psaltira (XVII. st.) «Naš Gospod vlada svemirom!», «Bog stvori zakon savršen!» te «Naš Bog je jaka utvrda!» (XVI. st.).

Održana su predavanja koja je pripremio voditelj pastoralnog rada: «Što je to reformacija, i pregled pokreta», te «Reformacijska pobožnost – stožer reformacije».

Iz prvog predavanja ističemo: «Reformacija je pozitivan duhovni i društveni pokret, koji se formirao i etablirao, pod Božjim nadahnućem i vodstvom, u Europi tijekom 16.st, a čiji su poticaji i učinci vidljivi na društvu današnjice. Donijela je duhovne i organizacijske promjene Crkve, društvene zajednice, ustrojavanja reformiranog kršćanstva, te novog pravca u misli poznatog kao reformirana (protestantska) teologija. Reformacija se sučelila s ustrojem, strukturom, praksom i teologijom tadašnje Crkve. Ovaj je pokret poticao primjenu izvornih načela teologije i prakse kršćanstva, to nije bio revolucionarni pokret, već težnja ka poboljšanju postojeće Crkve i društva. Zbog političkih, ekonomskih i religijskih interesa, te odbacivanja duhovnih reformi promjene su bile teško izvodljive, stoga je došlo do ustrojavanja reformiranih crkava….»

Drugo predavanje naglašavalo je važnost pobožnosti kao temelja duhovnog života i reformacije. Istaknuto je kako se pod tim podrazumijeva: «stanje duha i način na koji osoba, koja je vjernik, ostvaruje svoju vjeru u životu. Različite kršćanske tradicije razvijale su, ali to čine i danas, pristupe kako onostrano približiti čovjeku.» Reformacija ima bogato kulturno, intelektualno, ekonomsko, ali nadasve duhovno nasljeđe, a bez ovog posljednjeg nema reformacije, ali ni kršćanstva. Temelji reformacijske pobožnosti mogu se sažeti u četiri uporišta: Sveto pismo, obraćenje, život s Bogom te zajedništvo vjernika u Crkvi. Oni su temelj duhovnosti i poticaj nasljedovanja vjernicima današnjeg vremena istaknuto je na predavanju.

Prigodni program je okončan zajedničkim druženjem.