Hrvatska reformacija

Krstjani: Južnoslavenski predreformacijski pokret

Reformacijski kršćanski pokret ‒ koji je ostavio dubokoga traga na razvoju kršćanske religioznosti ‒ svoje oživotvorenje zahvaljuje i predreformacijskim pojedincima i pokretima koji nisu zaobišli ni hrvatska područja. Josip Horvat iznio je zanimljivo i upečatljivo stajalište glede ovog pitanja, o kojemu ćemo u nastavku pisati: »Geografske i političke prilike učinile su Bosnu rodnicom europskih protestantskih… Continue reading Krstjani: Južnoslavenski predreformacijski pokret

Biografije, Hrvatska reformacija

Mihael Starin: Hrvatski reformator

  Mihael Starin (mađarski Mihály Sztárai) središnja je osoba u širenju kršćanskog-biblijskog nauka među Hrvatima i Mađarima Slavonije, Baranje i južne Mađarske. Bio je odličan župnik-pastor, propovjednik, teolog, apologet, vjeroučitelj, glazbenik (svirao violinu), kompozitor, pisac, dramaturg, te biskup (superintendent) u Lugu (Episkopus de Lasko). Djelovanje tadašnje reformacijske biskupije obuhvaćalo je djelomično područje današnje: hrvatske Baranje,… Continue reading Mihael Starin: Hrvatski reformator