Biblijski nauk i pogledi

Žrtvovanje BogaBilo je točno podne kada se tog petka, na Golgoti, spustila tama koja je trajala do tri sata popodne. U tom su vremenu svi grijesi cijeloga svijeta; prošli, sadašnji i budući, pali na Isusa a on je jednom zasvagda žrtvovan za grijehe i spasenje cijeloga svijeta.

Agonija je zaključena: “Isus povika snažnim glasom i reče: ‘Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!’ I rekavši to, izdahnu.” (Lk 23,46.)

Mnogi naučavaju i vjeruju da je potrebno Isusa iznova stalno žrtvovati, i da njegovu žrtvu treba posadašnjivati i materijalizirati. Tvrde da su kroz posadašnjivanje Kristove žrtve u bliskom odnosu s njim. Ovaj zanimljiv i primamljiv pogled treba sagledati iz biblijskog ugla.

Isus je na križu rekao: “Svršeno je!”, i ponio je sve naše grijehe: “koji dade sama sebe za naše grijehe da nas izbavi iz sadašnjega zloga svijeta po volji Boga i Oca našega.” (Gal 1,4.)

Isus je jedan posrednik, i nema drugih posrednika i zagovornika, baš kao što objavljuje biblijska objava: “Jer jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi — čovjek Krist Isus!”. (1. Tim 2,5.)

Isus je danas u nebeskoj svetinji nad svetinjama i zagovara za sve ljude i cijeli svijet.

“Jer Krist ne uđe u rukotvorenu Svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo, da se sada pojavi pred licem Božjim za nas.

Ne da mnogo puta prinosi sama sebe kao što velesvećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju, inače bi trebao pretrpjeti mnogo puta od postanka svijeta.

No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a nakon toga na sud, tako se i Krist jednom prinese da ponese grijehe mnogih.

Drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje.” (Heb 9, 24 – 28.)

Stvarni se Isus više ne razapinje niti žrtvuje, a oni koji bi ga htjeli ponovno žrtvovati u velikoj su zabludi. Uskrsnuli Isus je u nebeskoj središnjici i zagovara za sve ljude i cijeli svijet…

Pomolimo se: “Gospodine Isuse Kriste hvala za veliku i jedinstvenu žrtvu koju si podnio za nas i naše spasenje. Zbog tebe ne moramo podnositi žrtvu niti se žrtvovati za naše spasenje; po tvojoj smo žrtvi spašeni. Hvalimo te i slavimo za veliku milost i praštanje koje si nam osigurao, i darovao. Amen!”