Biblijski nauk i pogledi

Posrednik između Boga i čovjeka»Doista, jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. On sebe dade kao otkup za sve, kao svjedočanstvo u pravo vrijeme.« 1. Tim 2, 5 ‒ 6. (HBD)

Kada se pojavi nevolja koja dođe do suda predlaže se posrednik koji nudi mirno rješavanje sukoba. Ako strane u postupku prihvate posredovanje nastupa mirno rješenje, a to je dobro za sve. U Starom zavjetu vidljiv je ograničeni oblik posredovanja, u službi Mojsija. Odabran i pozvan od Boga vodit Narod i prenosit objavu. On nije izvor moći nego posrednik između Izvora (Bog), i primatelja (Narod). Njegov zagovor, posredovanje kod Boga postaje uzor za nasljedovanje svima u pastoralnoj službi i svim vjernicima tj. molitva za sve ljude.

Posrednik, prosuđivatelj, medijator, arbitar (imenica m.r. u grč. mesìtēs), je osoba koja sudjeluje u rješavanju sukoba, obnovi mira i poremećenih odnosa, te uspostavi narušenog zajedništva. U kršćanskom nauku ‒ koji se temelji na izvornom evanđeoskom i apostolskom nasljeđu ‒ između Boga i čovjeka postoji sukob koji se može riješiti jedino pravednim postupkom i poštenom zadovoljštinom. Strane nisu ravnopravne ‒ čovjek je ograničeno stvorenje, a Bog neograničeni Stvoritelj. Bog zbog milosti i ljubavi nudi rješenje duhovnog sukoba kojega je čovjek pokrenuo otpadništvom i pobunom protiv Stvoritelja. Prezbiterijansko-reformirani teolog Matthew George Easton († 1894.) ovako je objasnio službu posrednika: »Krist je jedini medijator između Boga i čovjeka (1. Tim 2, 5. Heb 8, 6; 9, 15; 12, 24). On daje obnovu između Boga i čovjeka svojom savršenom i darovnom žrtvom. Takav posrednik mora biti božanski i čovječan. Božanski: kako bi njegova poslušnost i patnja imala vječnu vrijednost, imao vječnu mudrost znanje i moć, te usmjerio sve stvari, u kraljevstvo providnosti i milosti koja su predana u njegove ruke (Mt 28, 18. Iv 5, 22; 25 ‒ 27). Čovječan: kako bi u svom djelu mogao predstavljati čovjeka, biti u stanju predstaviti poslušnost Zakonu te zadovoljiti izjave o pravdi (Heb 2, 17 ‒ 18; 4, 15 ‒ 16) i kako bi u proslavljenoj ljudskosti mogao biti Glava proslavljene Crkve (Rim 8, 29).«

Gospodin Isus Krist je Posrednik, te ima najveći i konačni utjecaj kod Boga. Apostol Ivan je poučio: »Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika. On je pomirna žrtva za naše grijehe, i ne samo naše, nego i svega svijeta. (1. Iv 1 2). Kristova zagovornička služba kod Boga je za ljudske grijehe tu službu nema nitko drugi do Krist pomoćnici nisu potrebni jer je on Bog, te nema ograničenje u bilo kojemu obliku ili stanju.

Krist je posrednik vječnog tj. Novog saveza koji je uspostavljen zbog njegovog otkupljujućega djela (Heb 9, 15.) To daje nadu da je vjera u Gospoda Boga, po Gospodinu Isusu Kristu, djelo Duha Svetoga i nada koja vodi u vječnost!

Autor: Branimir Bučanović