Video

VIDEO: Biblijski Božić (11′)Najava, rođenje i prvi dani života Gospodina Isusa Krista zapisani su u Evanđelju po Mateju (čit. Mt 1, 18 ‒ 2, 23) te u Evanđelju po Luki (čit. Lk 1, 26 ‒ 2, 39).


Biblijski navještaj, Mt 1, 20 – 25.

»No dok je on o tome razmišljao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu govoreći: ‘Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. A rodit će sina, i nadjenut ćeš mu ime Isus, jer on će spasiti puk svoj od grijeha njihovih.’ A sve se to dogodi kako bi se ispunilo ono što kaza Gospodin po proroku govoreći: ‘Gle, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel, što je u prijevodu: Bog je s nama.’ A kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji i uze k sebi ženu svoju. I ne upozna je sve dok ona ne porodi sina svojega, prvorođenca. I nadjenu mu ime Isus.«


Video poruka: Biblijski Božić