Biblijski nauk i pogledi

Evanđelje: Put spasenja


U poslanici Rimljanima 1, 16 apostol Pavao piše kršćanima u Rimu slijedeće: »Ja se ne stidim evanđelja. Božja je sila na spasenje svakome koji vjeruje!«

Imenica evanđelje i glagol evangelizirati pojavljuje se u Novomu zavjetu više od sto i dvadeset puta. Uočljivo je to pojam pa zbog toga progovaramo o tomu što je evanđelje, i zašto je bitno. Evanđelje znači blagovijest, istoznačnice su radosna vijest, svjedočenje, svjedočanstvo, vijest. To je poruka radosne vijesti o pomirbi Boga sa svijetom; vječnosti s prolaznošću, savršenstva sa nesavršenstvom po Gospodinu Isusu Kristu!

Ističemo četiri činjenice. Kada se govori o Evanđelju onda se obično misli na četiri knjige Novoga zavjeta koje nazivamo Evanđelje po Mateju, Marku, Luki i Ivanu. Te su knjige nastale poslije većine poslanica ali su stavljene na početak Drugoga zavjeta. Evanđelja su najtočniji, najbolji i najsveobuhvatniji zapis Isusova nauka, službe i života. Ona nisu životopisi u punom smislu te riječi nego zaseban oblik biblijske književnosti. U njima pronalazimo zapis o povijesnom Isusu koji je za kršćane: Povijest, Sadašnjost, Budućnost i Vječnost. Odnosno, Spasitelj svijeta!

Evanđelista Marko u prvom poglavlju govori o tomu da je Gospodin naviještao Božje evanđelje. Kada pročitamo i promotrimo ovaj zapis možemo zaključiti da evanđeoska poruka označava: navještaj radosne vijesti o dolasku punine vremena koja se očitovala po dolasku Spasitelja svih ljudi, te navještaja Božje poruke svijetu. Evanđelje je radosna vijest zbog toga što ulijeva nadu i vjeru da život sadašnjega vremena ima smisla. Ljudi nisu ostavljeni sami, Bog je došao među njih te ih pozvao na život vjere s Njim!

Treća je činjenica povezana s važnošću evanđelja. Ono je temelj kršćanskog nauka, bogoslovije, života, ustroja i svjetonazora, dakle uporište kršćanske misli i prakse. Neovisno o tomu kada je naviještano istinski navjestitelji posadašnjuju poruke slušateljima bez da temeljnu miso mijenjaju ili odbacuju!

Na kraju podsjećam na riječi s početka: evanđelje je sila Božja za spasenje svakome tko vjeruje! Što to znači? Kada slušamo, čitamo, promišljamo, i vjerujemo zapisanima istinama te kada ih svjedočimo, naviještamo, i propovijedamo Bog stvara vjera u srcima onih koje je odabrao za sebe.

Evanđelje je sila Božja na spasenje, donosi blagoslov u životu onomu tko se odvaži vjerovati i nasljedovati put i nauk Gospodina Isusa Krista!

Autor: Branimir Bučanović