Video

VIDEO: Isusova prebrazba


»I nakon šest dana uze Isus Petra i Jakova i Ivana, i povede ih na goru visoku, u osamu, same; i preobrazi se pred njima. I haljine njegove postadoše sjajne, veoma bijele, kao snijeg, kakve nijedan bjelitelj na zemlji ne može izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar, odgovorivši, reče Isusu: ‘Rabbi, dobro nam je ovdje biti. Pa načinimo tri sjenice: jednu tebi i jednu Mojsiju i jednu Iliji.’ Nije naime znao što bi rekao jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih. I dođe glas iz oblaka govoreći: ‘Ovo je Sin moj ljubljeni! Njega slušajte!’«  Mk 9, 2 – 7.