Reformacijski nauk i pogledi

LGBTQ+ i reformacijaPosljednjih se godina promiče i potiče prihvaćanje i provođenje LGBTQ+ ideologije, pa je skupinica promotora počela s agitacijama i među vjerskim skupinama. Ova je ideologija proširila metastaze u mnogim zajednicama diljem svijeta pa je razumljivo da se to događa i u Hrvatskoj.

Promicatelji te ideologije koriste medije, pravni sustav i agitatore manipulirajući osjećajima, uvjerenjima i ljudskim pravima pokušavajući promidžbom među vjernicima promicati svoju ideologiju. Ponajviše se medijskom propagandom, pranjem mozga, i pravnim manipulacijama želi potaknuti ljude na prihvaćanje i prakticiranje: homoseksualizma, lezbijstva, biseksualnosti, transrodnosti, quir i drugih seksualnih sklonosti, stranih velikoj većini ljudi.

Zbog toga je potrebno podsjetiti što su najpoznatiji predstavnici reformacijskog pokreta ‒ na koje se povremeno himbeno pozivaju ‒ o tomu naučavali.

Martin Luther (1483. ‒ 1546.)

Biblijski navod opisuje sljedeće: »Još ne bijahu legli na počinak, kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka, opkole kuću. Zovnu Lota pa mu reknu: ‘Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo!’ Lot iziđe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata.’Braćo moja’, reče on, ‘molim vas, ne činite toga zla! Imam, evo, dvije kćeri s kojima još čovjek nije imao dodira: njih ću vam izvesti pa činite s njima što želite; samo ovim ljudima nemojte ništa učiniti jer su došli pod sjenu moga krova. Odstupi odatle!’ – rekoše. – ‘Došao kao dotepenac, a za suca se već postavlja. Sad ćemo mi s tobom gore nego s njima.’ I nasrnuše na jadnika Lota i navališe na vrata da ih razbiju.« Post 19, 4 ‒ 9.

Ovako je naučavao Martin Luther: »Osobno ne uživam u razmatranju ovog odjeljka (Postanka 19, 4 ‒ 5), jer su njemačke uši nedužne i neuprljane ovim strašnim izopačenostima. Ova sramota, kao i drugi grijesi, ušuljala se preko nevjernih vojnika i trgovaca, a većina je nesvjesna onoga što se događa u tajnosti. Kartuzijanski redovnici zaslužuju mržnju jer su oni prvi donijeli ovo strašno onečišćenje u Njemačku iz samostana u Italiji.« Postavljajući temelje luteranskog nauka glede ovog pitanja zaključuje: »Gnusna djela ljudi Sodome, koji su otišli od naravne sklonosti žudnje muškarca prema ženi koje je ustanovljeno u prirodi po Bogu, očituje se u željama suprotnim prirodi. Odakle dolazi ova perverzija? Neupitno od Sotone, koji nakon što je odveo ljude od straha Gospodnjega tako snažno potiskuje prirodnu želju i raspaljuje onu koja je suprotna naravi.« (»Luterovi sabrani radovi«, tom III.)

Jean Calvin (1509. ‒ 1564.)

Biblijski navod opisuje sljedeće: »Otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću. Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je: Bog im očitovao. Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike. Jer premda upoznaše Boga, ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim te se pomrači bezumno srce njihovo. Gradeći se mudrima, poludješe i zamijeniše slavu neraspadljivog Boga likom, obličjem raspadljiva čovjeka, i pticâ, i četveronožaca, i gmazova. Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela, oni što su Istinu – Boga zamijenili lažju, častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen. Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako su i muškarci napustili naravno općenje s ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.« Rim 1, 18 ‒ 27.

Ovako je naučavao Jean Calvin: »Rimljani 1, 26: Bog ih je predao. Nakon što je uveo kao da se radi o interventnoj klauzuli, vraća se onomu što je prije iznio glede Božjega suda. Donosi kao prvi primjer velike grijehe, neprirodne požude; čini se da se oni ne predaju animalnoj požudi nego su degradiraniji od samih životinja, budući izokreću cijeli red prirode.

Potom izlistava popis moralnih devijacija  koje postoje od svih vremena, svugdje bez iznimke. Ne može se reći da su svi uvijek bili vođeni tim slabostima nego je dovoljno uočiti kao su neki imali neke od navedenih. Dakle valja uočiti kako Pavao navodi izopačenosti koje su bile uvijek nazočne, a tada posebno raširene. Zanimljiva je rasprostranjenost i opća prihvaćenost te nečistoće. On donosi popis grješnosti, u nekima su cjele rase ljudi bile uključene. Iako nisu svi bili ubojice, kradljivci ili preljubnici ipak nije bilo niti jednoga koji nije bio onečišćen jednim ili drugim prijestupom. On to naziva ‘sramotnim strastima’; sramotnim za čovjeka, i izravno usmjerenima obeščašćivanju Boga.

Rimljani 1, 27: Uistinu trebaju biti odbačeni, kada su to sami sebi učinili, i ne vide ono što je primjerno. Oni kroz svoju malicioznost zatvaraju svoje oči od svjetla koje im je ponuđeno od Boga, kako ne bi bili osvijetljeni njegovom slavom; ukratko, oni koji se ne srame uništavati, koliko mogu, slavu Boga koji nam daje svjetlo, zaslužuju biti zasljepljeni u pola bijela dana.« (Jean Calvin, »Komentar Poslanice Rimljanima«)

Zaključak je jasan: biblijsko-reformacijsko nasljeđe i nauk ne podržava LGBTQ+ ideologiju, promociju i praksu koja je nespojiva s vjerom u Boga; ali ističemo da se nikoga ne treba stigmatizirati, segregirati, proganjati, ni zlostavljati zbog njegove ideologije ili načina života.

Autor (tekst i fotoilustracija): Branimir Bučanović