Video

VIDEO: Uspjeh ustrajnosti


Isus im reče:

»Tko od vas ima prijatelja pa o ponoći pođe k njemu i reče mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha,

jer k meni je s puta došao prijatelj moj, a nemam što staviti preda nj.’

A onaj mu iznutra, odgovorivši, reče: ‘Ne stvaraj mi neprilika! Vrata su već zatvorena, a dječica moja sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem!’

Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će barem zbog njegove drzovitosti da mu dadne što god treba.

I ja vama kažem: Išćite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se! Jer svatko tko išće, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca, otvorit će se.«