Reformacijski nauk i pogledi

Puritanci: Reformacijski pobožnjaci

Puritianci

Puritanci (eng. Puritans, hrv. čistunci, od lat. puritas, hrv. čistoća,) su bili opredjeljenici kršćanskog pokret koji se javio u Engleskoj oko 1560. g., tijekom vladavine Elizabete I. (1558. – 1603.)

Puritanski je pokret nastao iz želje da se Anglikanska Crkva pročisti od svi sadržaja koji su ju izravno povezivali s Rimskom Crkvom (npr. Rimska misa, crkveni ustroj, klanjanje idolima, molitve mrtvacima itd.) Iako su ispočetka bili prihvaćani, vrlo se brzo kreće s njihovom marginalizacijom i proganjanjem.

Ovi su vjerski zanesenjaci sebe smatrali pobožnima, a ne čistuncima kako su prozvani. Prema jednom tumačenju ime im je dao biskup hrvatskog podrijetla Marko Antun de Dominis, tijekom njegove službe na dvoru kralja Jakova I. (1603. – 1635.) Ovaj je naslov imao dugo negativno značenje te je povezivan sa isključivošću, tvrdoglavošću, jednousmjerenošću, i radikalnošću. Tek će u kasnijim vremenima, a posebno u SAD-u, dobiti pozitivno značenje i biti povezan s pobožnim, predanim, ustrajnim i radišnim kršćanima.

Iako se, na prvi pogled, čini da se radi o jedinstvenom i dobro ustrojenom pokretu, to nije točno. U biti se radi o mnoštvu pojedinaca i skupina koje dijele slične poglede i promiču srodne ideje, nauku i pobožnost. »Kao i mnogi reformatori, puritanci se nisu međusobno slagali oko nauka i provedbe. Pokret je pratio široki krug od radikalnih nestrpljivaca  glede ‘crkvenog mita’, do konzervativaca kojima je bilo draže jedinstvo i red od šizme i sektašenja.« (»The Encyclopedia of Protestantism«, str. 1577.) Iako su oni izvorno nastali u Engleskoj bili su u doticaju i pod utjecajem i različitih srodnih pokreta, posebno reformiranih, koji se javljaju u kontinentalnoj Europi (Njemačka, Švicarska, Nizozemska, Francuska itd.)

Puritanska je pobožnost bila pod snažnim biblijsko-reformiranim utjecajem, te je i ostavila duboki trag na njezinom razvoju i to posebno u slijedećim pravcima. Naglašavanje važnosti cijeloživotne duhovne obnove koja započinje obraćenjem i osobnim susretom s Kristom. Poticanje i promicanje osobnih molitvi (izgovarane razumljivim riječima i upućene Bogu), te ustrajno proučavanje Biblije. Čistunski način života te umjerenost u svim područjima života. Jednostavno i biblijski utemeljeno Bogoštovlje. Crkvena zajednica nema svećenike (u episkopalnom ustrojnom smislu) nego pastore-propovjednike i prezbitere koji su zaduženi za vodstvo i duhovni život.

Puritanizam je potaknuo značajne promjene u razvoju osobne pobožnosti, te promjene u ustrojavanju kršćanskih zajednica i Bogoštovlja. Iako postoji različito razumijevanje i pogledi na ovaj pokret načelno se može reći da je poticao primjenu izvornih kršćanskih načela. Puritanci su smatrali da se ta načela mogu ostvariti putem promjene društvenih, i religijskih institucija te promicanjem osobne pobožnosti i Bogoštovlja. Tim su svojim nastojanjima potaknuli mnoge dobre promjene. Ali se ipak pokazalo da je Kristovo kraljevstvo nemoguće ustrojiti, u punom i pravom smislu, na Zemlji (što su oni htjeli) u okviru postojećega društva.

Puritanska je radna etika dala značajan doprinos na ekonomskom razvoju onih društava gdje su ostavili dubljega traga. Izvorno je bila povezana s puritanskom pobožnošću, a danas je dijelom kulturnog i pravnog nasljeđa anglo-saksonskih zemalja. Njezine su odlike slijedeće. Poštovanje i uvažavanje svih poslova, koji nisu protivni zakonu i društvenom poretku. Npr. radnik u čistoći i direktor imaj istu vrijednost i zaslužuju poštovanje i uvažavanje ako svoje poslove obavljaju pošteno, ustrajno i Bogu na slavu. Radna svijest ide u pravcu da se radi dobro, pošteno i dosljedno, u okviru mogućega, te svojim radom promiče evanđeoski sustav vrijednosti. Rad se promatra kao blagoslov i mogućnost čovjekova ostvarivanja, brige za sebe i obitelj te izgradnju društvene zajednice. Plaćanje je poreza oblik služenja te izgradnje društvene zajednice.

Puritanski je pokret ima velikog utjecaja na promjenu društvenih okolnosti poglavito u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali kasnije i na razvoj Sjedinjenih Američkih Država. Puritanci su poticali razvoj parlamentarne demokracije te smanjenje ovlasti kralja i političke oligarhije, a za veći društveni utjecaj naroda na vodstvo, upravljanje te individualne slobode. Puritanci su poticali politički prevrat i sudjelovali u Engleskom građanskom ratu (1643. – 1645.) Bila je to borba za parlamentarnu demokraciju i rušenje monarhije koju je vodio, puritanski usmjeren, general Oliver Cromwell. Značajnije je naseljavanje u SAD, uvjetovano društvenim promjenama u Engleskoj, kreće oko 1620., a ispočetka su naseljavali: Plymouth, Massachusetts Connecticut, i New England. U SAD-u su sudjelovali u razvoju parlamentarne demokracije, te promicali građansko društvo i slobodu vjeroispovijedanja.

Puritanizam je u svojim temeljnim načelima i provedbama i danas nazočan u mnogim zajednicama reformacijskoga nasljeđa.

Autor (tekst i ilustracije): Branimir Bučanović


Izvori:

  • »Ecyclopedia Britannica«, britannica.com/topic/Puritanism
  • Donald K. McKim, »Encyclopedia of the Reformed Faith«, Westministers/John Knox Press, Louisville 1992.
  • Klaus Ganzer, »Dictionary of the Reformation«, The Croassroad Publishing Company, New York 2004.
  • Hans J. Hillerbrand (editor), »The Encyclopedia of Protestantism« (vol. 3), Routledge, New York 2004.
  • »Hrvatska enciklopedija«, enciklopedija.hr
  • Ian Hart, »The Teaching of the Puritans About Ordinary Work«, On line Article.

Božji blagoslov