Biblijski nauk i pogledi

Božić po Luki

Ilustracija: Mali Isus

Evanđelista Luka bio je rodom iz Antiohije u Siriji. U to vrijeme vrlo značajno kršćansko središte iz kojega je apostol Pavao započinjao svoja misijska putovanja. Po zanimanju je bio liječnik, obraćenik na kršćanstvo grčke pozadine. Bio je suputnik na misijskim putovanjima apostola Pavla. Evanđelje je, nakon sustavnog istraživanja, posvetio prijatelju Teofilu obraćeniku na kršćanstvo i vjerojatno pokrovitelju njegova istraživanja. Luka na umu ima kršćane grčke pozadine te se u svomu načinu pisanja i izražavanju više njima obraća. Evanđelje je napisao na njima razumljiviji način, i to oko 70. po. Kr. Prema predaji umro je mučeničkom smrću u kasnim godinama života.

U opisu Kristova rođenja skreće pozornost na događaje koji su prethodili rođenju. U prvom poglavlju ističe navještaja dva rođenja, Ivana i Isusa. Oba navještaja opisuju dolazak i prenošenje poruke od anđela Gabrijela.  Zapis opisuje ljude koji su začuđeni, u nevjerici i sumnjičavi nakon objava koje su primili. Luka uočava rodbinsku povezanost između majke Ivana Krstitelja i Gospodina Isusa Krista kao i činjenicu da je Elizabeta, nakon posjete, prepoznala da je dijete posebno. Na to se nadovezuje Marijin hvalospjev kojim ona izražava štovanje, veličanje, zahvalnost i podređenost Bogu (čit. Lk 1, 39 ‒ 55).

Zapis se rođenja nešto razlikuje od Evanđelja po Mateju, ne iznosi iste i naglašava druge događaje (čit. Lk 2, 1 ‒ 20). Vjerojatno je vremenski smješta malo ranije. Činjenica da je Obitelj pobjegla u Egipat, što je vidljivo u Mateja, navodi na zaključak da Luka opisuje događaje koji su se dogodili prije posjete mudraca sa Istoka. Matej ističe činjenicu da su Isusa posjetili ljudi s visokog položaja, a Luka naglašava posjetu pastira. Njihova je posjeta značajna i središnja u opisu. Pastiri su, čuvajući svoje stado, tijekom noći imali posjetu anđela koji im je donio radosnu vijest o rođenju Spasitelja. Anđeoski zbor potvrđujući tu poruku potaknuo je pastire da krenu u posjetu tek rođenom djetetu. Kada su došli do Marije i Josipa, pokloniše se Isusu te su svjedočili o susretu s anđelima.

Pored navoda o prepoznavanju, priznavanju i poklanjanju običnih ljudi, Luka navodi da su dvije pobožne osobe u Isusu prepoznale Mesiju kad je obitelj došla u Hram. Šimun je bio pravedan, bogobojazan te očekivao dolazak Pomazanika. Na njemu je bio i Duh Sveti što je trebalo svjedočiti o posvećenom čovjeku (čit. Lk 2, 25 ‒ 27). Tijekom boravka u Hramu, u koji je došao po Božjem nadahnuću, prepoznaje Spasitelja i Svjetlo Božje. Tu je bila i proročica Ana (čit. Lk 2, 36 ‒ 38). Poodmakle dobi, udovica koja je postom i molitvama u Hramu služila Bogu. Vidjevši dijete počela je hvaliti Boga i drugima govoriti o njemu. Luka ističe da su Marija i Josip slijedili židovsku predaju, i nisu bili svjesni značaja njihova djeteta.

Isusovo je rođenje središnji događaj i povijesna prekretnica. Bog je poslao Spasitelja kako bi pokazao i postao put spasenja!

Auto: Branimir Bučanović