Video

VIDEO: Božje kraljevstvo (24′)»A nakon što Ivan bijaše predan, dođe Isus u Galileju propovijedajući evanđelje o kraljevstvu Božjem i govoreći: ‘Ispunilo se vrijeme i približilo se kraljevstvo Božje! Pokajte se i vjerujte evanđelju!’« (Marko 1, 14 – 15.)

Služba Gospodina Isusa Krista utemeljena je na navještaju istina o Božjem kraljevstvu. To je središnja evanđeoska poruka tj. radosna vijest s pozivom na pokajanje i duhovno okretanje odnosno obraćenje Bogu (čit. Mk 1, 14 ‒ 15. Mt 4, 17).

Ovaj biblijski nauk naučava o Božjoj upravi nad čovjekom i svijetom, konačnoj sudbini te ulijeva nadu vječnosti s Bogom.

Bog je vladar svega živoga i neživoga, a njegova se moć očituje u svim područjima života. Potpuno i konačno ostvarenje, njegove moći i vlasti, biti će u eshatonu (novo nebo i zemlja) i preoblikovanom obličju