Video

VIDEO: Bog čuva svoje (20′)Biblijski temelj:
1. Sam 19, 1 – 12. i Ps 25.
Tema: Bog čuva svoje

▪ Stav pobožne osobe: uzdizanje duše i uzdanje u Boga.

“K tebi, Gospode, uzdižem svoju dušu! Bože moj, u tebe se uzdam!” (Ps 25, 1 – 2a.)

▪ Božja narav (Ps 25, 8 – 10.):

– Gospod je dobrostiv i pravedan,
– Pokazuje put grješnicima,
– Ponizne vodi u pravdi,
– Skromne uči svojim putovima.

▪ Božji put: dobrota i vjernost

“Sve su Gospodnje staze samo dobrota i vjernost za onoga koji obdržava njegov savez i njegove zapovijedi.” (Ps 25, 10.)

▪ Duhovno načelo: usmjerenost u Gospoda

“Moje su oči uvijek upravljene Gospodu jer on izbavlja moje noge iz zamke.”

▪ Iskren vapaj Gospodu (Ps 25, 15 – 20.).