Video

VIDEO: Biblijska reformacija


Bogoduhni nauk i duhovnost utemeljeni na biblijskoj objavi


»Tvoja je riječ (‘Biblija’) nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi!« Ps 119, 105.

»Pokazao ti je, čovječe, što je dobro. Ta što Gospod traži od tebe? Da vršiš pravdu i ljubiš milosrđe i smjerno sa svojim Bogom hodiš!« Mih 6, 8.

»Jer živa je ‘Riječ Božja’ (‘Biblija’), i djelotvorna, i oštrija od svakoga dvosjekloga mača; i prodire do razdiobe i duše i duha, i zglobova i moždine, te prosuđuje misli i nakane srca.« Heb 4, 12.

▪ Bogoljublje je središte naše duhovnosti ▪

Isus je poučio:»Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovijed. A druga je ovoj slična: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!« Mt 22, — 39.

▪ Krist je temelj i jedini put spasenja ▪

»Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga (Isusa Krista) da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina svojega na svijet da svijetu sudi, nego da se svijet po njemu spasi. Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« Iv 3, 16 — 18.

»Jer jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi — čovjek Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve, kao svjedočanstvo u svoje vrijeme.« 1. Tim 2, 5 — 6.Reformacija je duhovno-društveni pokret potaknut i ustrojen pod Božjim nadahnućem i vodstvom


»Od početka moje reformacije molio sam Boga da mi ne daje snove, viđenja ni anđele; nego ispravno razumijevanje njegove ‘Riječi’ tj. ‘Biblije’. Jer dokle god imam ‘Riječ Božju’, znam da hodam Božjim putem i da neću upasti u krivovjerje ili obmanu!« Martin Luther

»Naša mudrost, ono što bi mogli nazvati istinita i stvarna mudrost sastoji se, skoro pa u cijelosti, od sljedeća dva dijela: spoznaje Boga i nas samih! Budući su povezane, jedna s drugom mnogim sponama, nemoguće je odrediti koja prethodi i rađa drugu.« Jean Calvin

»Reformacija je bila obnova vjere, i ne može se točno objasniti ukoliko se ova temeljna činjenica nema jasno na umu!« Merle d’Aubigné