Biografije

Amos: Gospod se brine

Tulipan


»Posadit ću ih u zemlju njihovu, da se više ne iščupaju iz zemlje svoje, koju sam im dao. Govori Gospod, Bog tvoj!« Amos 9, 15.


Amos, Božji sluga i prorok, dijelova je tijekom dvojice starozavjetnih kraljeva Jeroboam II. (kralj Sjevernog kraljevstva, Izraela) i Uzije (kralj Južnog kraljevstva, Jude). Značenje je njegova imena na hrvatskom jeziku zanimljivo: Gospod se brine (podržava, održava).

Božju je službu imao oko 760. do 750. pr. Kr. Bio je iz Tekoa mjesta koje je bilo udaljeno 10 km od Betlehema. Po zanimanju je bio stočar i uzgajivač dudova. Njegova je služba Bogu došla »neplanirano«. Bog ga je pozvao naviještati poruke upozorenja, poticati promišljanje o vjeri i predanju Boga. Dio je njegovih poruka upućen i na društvene nepravilnosti koje su bile raširene u njegovo doba. Iako je društvo imalo materijalni napredak bila je rasprostranjena društvena nepravda i mito, ljudi su bili izvanjski religiozni ali su u stvarnosti malo marili za istinsku vjeru i Boga.

Nakon što je počeo govoriti o društvenim nepravdama i pozivati na obraćenje Bogu bio je optužen za urotu. Nenadano se je pojavio na »duhovnoj pozornici«, a isto je tako i nestao. Nakon što je prenio Božje poruke o njemu se ne zna ništa. Možda se je vratio svomu poslu i nastavio živjeti dok ga Bog nije pozvao sebi u vječnost.

Njegov se poziv i poruka, »Govori Gospod, Bog tvoj!«, u sličnim oblicima, pojavljuje četrdesetak puta u knjizi ovoga proroka. Tim se pozivom obznanjuje da poruka koju donosi nije od njega nego od Boga. Bog mu daje poziv i poruku koju treba prenijeti Narodu Božjemu.

Bog progovara i danas te potiče vjeru u čovjeku. Tamo gdje je vjera i pravda Bog djeluje. Kako to Bog čini? Dok nije bila objavljena Riječ Božja, u obimu koji mi danas poznajemo, Bog je progovarao po svetim ljudima koje je odabrao za službu, kao što je slučaj sa ovim prorokom. Njihove su poruke postale dijelom Biblije, to su od Boga nadahnute riječi i poruke. Današnji se govor Božji najjasnije čuje u Crkvi (crkva je zajednica vjernika). Ona je Tijelo Kristovo i predstavnica Boga na Zemlji, a njezina je glava Krist (čit. 1. Kor 12, 12 ‒ 27). To je zajednica Božjega naroda koja se okuplja na slavljenje Boga, molitvu, navještaj Riječ Božje, te obdržavanje od Boga-Krista ustanovljenih sakramenata. Takova je zajednica svjedočanstvo živoga Boga i njegov predstavnik na Zemlji.

Bog danas govori kroz Duha Svetoga u duhu istinskoga vjernika. Za razliku od vremena kada je djelovao prorok Amos danas postoji objektivan kriteriji (Biblija) koji pomaže da se razumije Božja volja, i provjeri što je istinita objava. Bog govori po Duhu Svetomu u duhu-duši vjernika i zajednici-crkvi. Njegova je poruka objavljen u Svetomu pismu, stoga se spoznaje, objave, nauk i vjera moraju promatrati i vrednovati kroz Bibliju. To se treba činiti u osobnomu životu i životu zajednice vjernika, samo se tada i tako može »čuti« Božji glas.

A ono što može opstati pod takovim sudom govor je Gospoda Boga čovjeku današnjice!

Autor: Branimir Bučanović