Biblijski nauk i pogledi

Duhovna i društvena obnova»Ustanite! Blagoslivljajte Gospoda, Boga svojega, odvijeka i dovijeka! I blagoslovljeno bilo tvoje slavno ime i iznad svakog blagoslova i hvale uzvišeno! Ti si Gospod, samo ti! Ti si stvorio nebesa, nebesa nad nebesima i svu vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima; i ti svemu tome daješ život, i tebi se klanja sva vojska nebeska.« Nehemija 9, 5b ‒ 6. (VB)


Božji narod je prolazio različite etape duhovnoga i društvenoga razvoja. Najznačajnije su zapisane u Svetom pismu te su trajno svjedočanstvo povijesti, temelj bogoslovnog nauka i duhovnosti. U njemu su objavljena načela koja vode u duhovnu obnovu i društveni napredak, te upozoravaju na propuste koji su put u osobnu i društvenu propast.

Pozornim proučavanjem starozavjetnih knjiga Ezre i Nehemije, mogu se iščitati poruke i za danas. Povijesno je okružje zanimljivo. Bilo je to u vrijeme kada su Izraelci započeli obnovu društva, nakon ratne nesreće i sužanjstva u kojemu su boravili sedamdeset godina. Nevolje su bile velike, a nasljeđe prošlosti teret te kočnica duhovnih i društvenih promjena. Mudre vođe shvatile su da se nevolje ne mogu riješiti bez suočavanja s grijesima prošlosti i promjenom smjera i stavova. Njihov je poziv bio na pokajanje, obraćenje, molitvu i biblijsko čitanje: »I dok su stajali, svatko na svom mjestu, čitali su iz Knjige Zakona Gospoda, Boga svojega, četvrtinu dana, a za druge su četvrtine priznavali grijehe i klanjali se Gospodu, Bogu svojemu.« (Neh 9, 3.) Starozavjetna knjiga Nehemije 9. poglavlje, povezuje ispisano s poticajima Svetog pisma za danas.

Uočavajući nevolje našega današnjega društva ne može se oteti mišljenju da smo još uvijek, u duhovnom Babilonu i društvenom beznađu. Lažne društvene i religijske vođe, odnosno lažni proroci i slijepe vođe, održavaju obmanu i duhovnu prijevaru, pa se na njima i onima koji ih slijede ispunjava Isusova pouka: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu pasti?« (Lk 6, 39.) Oni vodebrigu o sebi, partijskim i materijalnim interesima svojih političkih i religijski organizacija te favoriziraju one od kojih imaju koristi. Neprestano se ponavlja obmana o tzv. boljim prošlim vremenima ne bi li se što je više moguće dobile povlastice. Gotovo je nevjerojatno, ali opće prisutno i prihvaćeno stajalište da su uzroci i kreatori nevolja ujedno i njihovo rješenje! Iako netočno ukorijenjeno je mišljenje kako današnji naraštaj može ići naprijed ako živi u prošlosti, u kojoj su stvoreni temelji za današnje nevolje.

No, u tami društvene stvarnosti potrebno je ukazati na put svjetlosti! Svaka društvena nevolja koja postoji u društvu može se riješiti, ali samo ako postoji spremnost za sučeljavanje i odbacivanje grijeha prošlosti. Današnje nevolje su naše breme, ali odgovornost je kod onih koji su ih u prošlosti stvorili, a njihovo rješavanje je moguće ako ih sagledamo, i odbacimo nestvarnu sliku prošlosti te ih počnemo rješavati. Za to je potrebna društvena, ali ponajviše duhovna obnova! Društvene vođe trebaju biti ljudi pravde, a ne prodavači magle. Pravda nije privatna ili plemenska privilegija dobro pozicioniranih pojedinaca. Pravda nije onda kada se grijesi prošlosti dobro prikrivaju različitim lijepo sročenim i prigodnim krilaticama. Pravda je neovisna o privatnim i pojedinačnim interesima, i služi za opće dobro. Samo onda kada se potiče i promiče dovodi do društvene pravednosti blagoslovljenog društva sretnih ljudi! Možemo li sagledati duhovnu i društvenu nepravdu koja je posijana u prošlosti, ali nažalost održavana, podržavana i neraščišćena do danas? Jesmo li spremni preuzeti svoj dio odgovornosti, u odbacivanju totalitarističke prošlosti, partijske podobnosti, ideologije preživljavanja jačega, te koruptivnoga načina razmišljanja i djelovanja. Možemo li razmisliti kako dati mali ali presudni doprinos u izgradnji društva: pobožnosti, reda, rada, poštenja i pravde? Jesmo li spremni shvatili i prihvatiti da društveni napredak leži u duhovno prosvijećenom čovjeku, a ne u: institucijama, ideologijama, i materijalizmu! U potrazi za rješavanjem materijalnih pitanja društva treba promicati i poticati poduzetništvo te poduzetnike na svim razinama. Stvarati održivu ekonomiju koja će stvarati dobiti, te štiti radnika bez kojega toga nema. Poticati one koji rade i ulažu te na taj način grade društvo napretka te pomažu bolesnima, umirovljenima i socijalno ugroženima.

Biblijski poticaj i zaključak je jasan: put rješavanja društvenih nevolja je duhovna obnova kao smjer sigurnog puta u društveni napredak!


Autor (tekst i foto kolaž): Branimir Bučanović