Biblijski nauk i pogledi

Duhovna i društvena obnova

Ilustracija: Čaša vode

Božji narod Prvog saveza prolazio je različite etape duhovnoga i društvenoga razvoja. Najznačajnije su zapisane u Svetom pismu te su trajno svjedočanstvo povijesti, temelj duhovnosti, i bogoslovije. Biblija objavljuje načela koja vode u duhovnu obnovu i društveni napredak, te upozorava na propuste koji su put u osobnu i društvenu propast.

Pozornim proučavanjem Ezre i Nehemije, mogu se iščitati poruke za danas. Bilo je to u vrijeme kada su Izraelci započeli obnovu društva, nakon nesreće i sužanjstva u kojemu su boravili dugi niz godina. Problemi su bili veliki, a nasljeđe prošlosti teret te kočnica duhovnih i društvenih reformi. Mudre su vođe shvatile da se problemi ne mogu riješiti bez sučeljavanja s grijesima prošlosti i promjenom smjera. Knjiga Nehemije 9. p., povezuje izrečeno s današnjim poticajima Svetoga pisma!

Uočavajući probleme našega društva, ne može se oteti mišljenju da smo još uvijek, u duhovnom Babilonu, i društvenom beznađu. Lažni društveni proroci i slijepe vođe održavaju obmanu i duhovnu prijevaru. Vode brigu isključivo o sebi, plemenskim interesima, te favoriziraju one od kojih imaju koristi. Neprestano se ponavlja obmana o tzv. boljim vremenima u vrijeme totalitarizma, ne bi li se iskoristile privilegije i dobilo što je moguće više sada i danas. Gotovo je nevjerojatno, ali opće prisutno i prihvaćeno stajalište je da su uzroci i kreatori problema ujedno i njegovo rješenje!? Iako netočno, ukorijenjeno je mišljenje kako današnji naraštaj može ići naprijed ako živi u prošlosti, u kojoj su stvoreni današnji problemi.

No, u tami društvene stvarnosti potrebno je ukazati na put svjetlosti! Svaki problem koji postoji u društvu može se riješiti, ali samo ako postoji spremnost za sučeljavanje i odbacivanje grijeha prošlosti. Današnje nevolje su naše breme, ali odgovornost je kod onih koji su ih u prošlosti stvorili, a njihovo rješavanje je moguće ako ih sagledamo, odbacimo virtualnu sliku prošlosti i počnemo ih rješavati. Za to je potrebna društvena, ali ponajviše duhovna lustracija! Društvene vođe trebaju biti ljudi pravde, a ne prodavači magle. Pravda nije privatna ili plemenska privilegija dobro pozicioniranih pojedinaca. Pravda nije onda kada se grijesi prošlosti dobro prikrivaju različitim lijepo sročenim i prigodnim parolama. Pravda je neovisna o privatnim i pojedinačnim interesima, i služi za opće dobro. Samo onda kada se potiče i promiče dovodi do društvene pravednosti ‒ blagoslovljenog društva sretnih ljudi! Možemo li sagledati duhovnu i društvenu nepravdu koja je posijana u prošlosti, ali nažalost održavana, podržavana i neraščišćena do danas? Jesmo li spremni preuzeti svoj dio odgovornosti, u odbacivanju totalitarističke prošlosti, partijske podobnosti, ideologije preživljavanja jačega, te koruptivnoga načina razmišljanja i djelovanja. Možemo li razmisliti kako dati mali ali presudni doprinos u izgradnji društva: pobožnosti, reda, rada, poštenja, i pravde? Jesmo li spremni shvatili i prihvatiti da društveni napredak leži u duhovno prosvijećenom čovjeku, a ne u: institucijama, ideologijama, i materijalizmu! U potrazi za rješavanjem materijalnih pitanja društva treba promicati, poticati poduzetništvo i poduzetnike na svim razinama. Stvarati održivu ekonomiju koja će proizvoditi profit, te štiti radnika bez kojega toga nema. Poticati one koji rade te na taj način grade društvo napretka i pomažu: bolesnima, umirovljenima, i socijalno ugroženima.

Za kraj bi trebalo velikim slovima ispisati: put je rješavanja društvenih problema duhovna obnova koja je početak sigurnog puta u društveni napredak!

Autor: Branimir Bučanović