Biblijski nauk i pogledi

Izvor mira u svijetu nemira

Ilustracija: Mir u Kristu

Posljednjih godina dogodili su se zastrašujući zločini nad kršćanima Bliskog istoka. Propagatori na Zapadu uvjeravali su kako to nije istina te se radi o preuveličavanju, a ekstremiste su branili jer su to unutarnja pitanja, i ne treba bespotrebno širiti paniku. Uvjeravani smo kako se tako nešto ne može dogoditi u Europi! Mnogi su sada iznenađeni i začuđeni nakon serije napada na: građane, medije, institucije, te organiziranih masovnih zlostavljanja žena. Nažalost oni koji trebaju progovoriti o progoniteljima i progonjenima sustavno negiraju istinu i međunarodne konvencije. Zbog svega toga narodi Europske unije imaju razloga za uznemirenost i trebaju se dobro zamisliti o budućnosti!

Slikovito bi mogli reći kako sjeme svijeta daje plodove nemira i nereda, a Sveto pismo donosi plodove reda i mira!

Riječi Spasitelja svijeta koji voli te poziva na obraćenje i vjeru u pravoga i jedinoga Boga daje poticaje! Gospodin Isus Krist prije uhićenja prenio je poticajne poruke, a jedna se posebno ističe: »To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!« (Iv 16, 33.) Isusova riječ ima snagu koja i danas ostavlja bez daha. Prije skoro dvije tisuće godina dao je dijagnozu društva današnjice te ponudio duhovno rješenje. Svijet je današnjice pun nasilja i ratova koji se vode u ime političkih ideologija. Ljudi se hrane mržnjom pa bi se moglo zaključiti da je narodna izreka, »Čovjek je čovjeku vuk!«, istinita, a to potvrđuje grješno stanje čovjeka. Duhovni nemir, nered i rat posljedica je praznine koju ima čovjek udaljen od Boga mrtvoga duha i prazne duše. Razumljivo je zašto ima toliko nesklada ako se zna koliko je puno bezboštva!

Isusov mir mijenja čovjeka iznutra i pomaže da se promjeni na najvažnijoj razini u duhu. To je promjena koju donosi susret s Bogom te mijenja čovjeka. Isusov blagoslov upućen je mirotvorcima, tj. onima koji grade i promiču mir! Promicanje mira i mirotvorstvo jedan je od znakova vjere, a mirotvorce proglašava Bogu bliskima – sinovima Božjima! Mir (grč. eìrēnē) o kojemu govori Isus uključuje sva područja života čovjeka. To je stanje usklađenosti sa samim sobom i svijetom, sklad koji se razvija u društvenoj zajednici, sigurnost i napredak kao posljedica život s Bogom. Isusov je mir stanje koje dolazi zbog života s Njim i vjere u Boga. Izvor je mira Bog koji poziva čovjeka na iskreno i potpuno obraćenje, a to duhovno okretanje Bogu daje puninu života i smisao čovjeku!

Bog biblijske objave treba čovjeku današnjice. Njegov mir, mudrost i vodstvo potrebniji su nego ikad prije. Ti su duhovni plodovi mogući ako se ljudi okrenu Bogu Biblije i vjeruju Velikog svećenika, Kralja nad kraljevima i posljednjega Proroka istine Gospodina Isusa Krista!

Autor: Branimir Bučanović