Biblijski nauk i pogledi

Isusova služba»Bijaše Svjetlo istinsko, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Na svijetu bijaše, i svijet po njemu postade, i svijet ga ne upozna. K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo.« Ivan 1, 9 ‒ 12. (VB)

Gospodin Isus Krist je izrekao mnoge pouke od kojih su najistinitije i najbitnije sažete u »Evanđeljima«. Isusovu službu možemo sažeo opisati: božansko-bogoduhni Propovjednik Radosne vijesti; Učitelj o Božjem kraljevstvu; Iscjeljitelj; Čudotvorac; Hranitelj. Prvo i drugo (propovijedanje i poučavanje) je bit njegove službe, a zadnje tri su znaci i potvrde službe.

Nastavi čitati “Isusova služba”
Biografije

Ivan Krstitelj»Početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Kao što je pisano u Prorocima: Evo, ja šaljem glasnika svojega pred licem tvojim koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Glas vapijućega u pustinji: ‘Pripravite put Gospodu, poravnite mu staze.’« Mk 1, 1 – 3. VB

Ivan Krstitelj je ostao zabilježen u biblijskoj povijesti kao navjestitelj dolaska Spasitelja svijeta koji je pripremio okolnosti svojim navještajem i službom. Bio je Božji propovjednik s pozivom na duhovnu obnovu: pokajanje i obraćenje Bogu. Vršio je vodeno pranje (krštenje) kao vidljiv znaka pokajanja. Njegovi roditelji su potjecali iz svećeničke obitelji, otac Zaharije je bio u svećeničkoj službi, a majka Elizabeta iz Aronovog roda. Oboje su bili pobožni ljudi koji su živjeli po starozavjetnom zakonu. Nisu imali djece i bili su poodmakle dobi. Bio je Isusov rođak šest mjeseci stariji od Isusa.

Nastavi čitati “Ivan Krstitelj”