Hrvatska reformacija

Prilozi za povijest protestanata u Hrvatskoj


Akademik Radoslav Lopašić,
Prilog objavljen 25. studenoga 1892.

Lutherova nauka prodirala je polovicom šesnaestoga vijeka s tri strane u Hrvatsku.

Na zapadu dolazila je iz Istre, naročito s Kopra, pod okriljem vrlo uglednih pobornika Matije Frankovića (Flaccius), Pavla Vergerija i biskupa Senjskoga, a poslije nadbiskupa Splitskoga, poznatoga Marka Antuna Dominisa, od sjevera širilo se luteranstvo iz Kranjske i Štajerske, u kojih je zemalja gotovo sve plemstvo bilo prigrlilo Lutherovu nauku, starajući se mnogo za to, da tu nauku prošire i po Hrvatskoj i u ostalih slavenskih zemalja tadanjega turskoga carstva. Napokon unesena je nova vjera i po Lutherovoj i po Kalvinovoj nauci u gornju i u donju Slavoniju, i to oko Mure i Drave pod zaštitom knezova Zrinskih, tadanjih gospodara Međimurja, a dolje niže oko Osijeka i na Dunavu pod okriljem turske vlasti, koja je voljela protestante, nego li Rimu i Beču vazda sklone katolike.

Nastavi čitati “Prilozi za povijest protestanata u Hrvatskoj”
Video

VIDEO: Božje kraljevstvo (24′)»A nakon što Ivan bijaše predan, dođe Isus u Galileju propovijedajući evanđelje o kraljevstvu Božjem i govoreći: ‘Ispunilo se vrijeme i približilo se kraljevstvo Božje! Pokajte se i vjerujte evanđelju!’« (Marko 1, 14 – 15.)

Služba Gospodina Isusa Krista utemeljena je na navještaju istina o Božjem kraljevstvu. To je središnja evanđeoska poruka tj. radosna vijest s pozivom na pokajanje i duhovno okretanje odnosno obraćenje Bogu (čit. Mk 1, 14 ‒ 15. Mt 4, 17).

Nastavi čitati “VIDEO: Božje kraljevstvo (24′)”