Biografije

Nauhum: Upozoritelj i tješitelj

Nahum


Iako se na prvi pogled čini da je Nahum, o kojemu ne znamo sa sigurnošću ni roda ni mjesta rođenja, bunđija i bukač koji prijeti i rogobori; kao i obično u životu prvi je utisak varljive naravi!

Nahum (ime mu znači Utjeha) mali je po dužini zapisane objave (četrdeset i sedam stihova u tri poglavlja), pa ga se zato svrstava u male proroke »Svetoga pisma«; ali je velik po objavi i veličanstvenom opisu Boga (čit. Nah 1, 2 ‒ 8). Gospod se objavljuje Nahumu u viđenju (Nah 1, 1). Imenica heb. kavzon, korijenski je povezana s glagolom kavzav: vidjeti, gledati, osjetiti, prorokovati, a znači: viđenje, u različitim oblicima: u stanju osjećajne povišenosti, noću, u komunikaciji nadnaravnog s prolaznim, te predavanje proroštva. Dakle, govorimo o proroštvu, odnosno Božjoj objavi Nahumu, on prenosi viđenja i govori u ime Boga ‒ Riječ Božju!

Izvorna je poruka upućena Ninivi, središtu velikoga, invazivnoga i nasilnoga Asirskoga kraljevstva. Za razliku od Jone, koji nosi poruku poziva na obraćenje i milosti istome gradu, Nahum prijeti Božjim sudom (čit. Nah 3, 1 ‒ 7). Razotkriva duhovnu bijedu, i moralnu izopačenost: pljačkanje, razaranje, nasilje, laž, grabež, bludništvo, i krivovjerje. Niniva, ogrezla u tvrdoglavom buntu protiv Boga, biti će porobljena i uništena, od Babilonaca i Midijanaca, 612. pr. Kr. baš kako je navijestio.

Neka nas ne uspavaju povijesne činjenice, i grijesi prošlih civilizacija, jer su poruke i za danas. Upozorenja odzvanjaju i pozivaju na pokajanje, promjenu stavova i načina života. Posebno su upućena: političkim strukturama, strankama, državama i pojedincima. Svima koji: potiču i provode nasilje, te prijetnjama, ucjenama, i oružjem osvajaju tuđe teritorije i otimaju ono što nije njihovo, što poštenim radom i ugovorom nisu zaradili ili kupili. »Sveto pismo« upozorava: imperijaliste, ateiste, lažne proroke, teroriste i revolucionare, odnosno sve one koji nasilje koriste za promicanje ideologije i lažne religije, stići će ih Božji sud i njegova kazna, a zlo će biti kažnjeno.

»Nahumov psalam«, nedovršeni akrostih, u prvom poglavlju uz naglasak na stihovima 2 ‒ 8 bitan je i poticajan. Osim što je, u izvorniku, genij poezije i u prijevodu je vrelo objave, Božje veličine i naravi. Bog u »Bibliji« objavljuje sebe čovjeku, onako i onoliko koliko mu je potrebno za sretan i blagoslovljen život te spoznaju Svevišnjega. Stoga kroz sustavno, dosljedno i cijelo životno biblijsko proučavanje upoznajemo Boga Stvoritelja svega živoga i neživoga. Navedeni redci donose nekoliko božjih osobina, i progovaraju tko je i kakav je Bog. Ističemo: spor u gnjevu, silan u moći, kažnjava grijehe. Bog je spor u gnjevu prema čovjeku, i to je dobra vijest. Ako bi bilo suprotno onda bi već odavno nestali i u prah se pretvorili jer je Bog moćan, a kada izgovori svoju riječ čovjeku i svijetu, ide ili spasenje ili propast!

Potrebno je u nekoliko rečenica progovoriti o društvu današnjice koje negira biblijski nauk o naravi čovjeka! Snuju se iluzionistički snovi o dobroti čovjeka, no trebaju se čuti i pročitati vijesti, uočiti stvarnost današnjeg svijeta; ističemo neke od mnogih primjera. Ateisti i danas (2015.) u komunističkim koncentracionim logorima Sjeverne Koreje zlostavljaju i ubijaju sve one koji vjeruju, misle i nisu po volji Komunističke partije. Muslimani promiču nasilje u ime religije, kroz terorističke skupine te radikalne političare! Pogledajmo bliže okružje. Srebrenicu kao primjer: mjesto na kojemu su četnici i komunisti udruženi u Vojsku Republike Srpske, učinili genocid nad muslimanima (1995.) zato što nisu bili dio njihova plemena i partije. Podsjetimo se Vukovara (1991.) u kojemu su jugo-komunisti i četnici udruženi u srbijanske paravojne formacije započeli genocidne namjere te počinile velike zločine i pljačku. Oni su zaplesali ples s demonom smrti koji ih je odveo u ponor poraza i propasti. Ne trebamo zaobići ni tzv. Zapadno društvo koje svim snagama potiče militantno ‒ sektaški sekularizam koji bi Boga »Biblije« i vjeru prognao iz društva, getoizirao u privatnosti doma ili još bolje u skrivene i nevidljive misli ponekoga pojedinca. Zar neoliberalni koncept ekonomije, koji od čovjeka želi stvoriti robota i roba kapitala, uz navedene primjere, jasno ne ukazuje na: pohlepu, nebrigu, sebičnost, sebeljublje ili jednostavno ali precizno i biblijskim rječnikom rečeno ‒ grješnost!

Čovjek današnjice trebao čuti upozorenje: »Ne, Gospod neće pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci.« Nah 1, 3b-c. Ovaj proročki glas »Svetoga pisma« odzvanja onima koji se protive Bogu, i daje nadu onima koji se u Boga ufaju! »Gospod je dobar onima koji se u njeg uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu.« Nah 1, 7. Stih ističe moćnu poruku i dvije, dodatne, Božje odlike ‒ dobrota i okrilje (utočište) ‒ za sve one koji njemu dolaze. To podsjeća na Božju ljubav prema čovjeku!

Mnogo je primjera koji to svjedoče, a jedan iz života potkrepljuje. Vjernika su »najbliži« izolirali, odbacili te pripisali različite neistine samo zato što je slijedio Gospodina Isusa Krista ‒ svoga Spasitelja i Otkupitelja! Zlostavljanje je trajalo dugi niz godina, ali ustrajnost i postojanost vjernika bila je veća od zlobe koju su pokazivali. Bilo je različitih okolnosti: padova i uspona, žalosti i radosti, ali završetak je bitan. Iako se zlostavljači nisu nikada pokajali niti pokazali žaljenje za svoja zlodjela, vjernik je ustrajao i nije dopustio da ga uvedu u negativno razmišljanje, djelovanje, stavove i postupke te stvore gorčinu koja bi ga uvela u krug mržnje i osvete. Duše zlostavljača ostale su u tami obmane, živi su ali kao zombiji – mrtve duše u »živom« tijelu. Vjernikov život, unatoč zlima i pakostima, od Boga je blagoslovljen! Toga ne bi bilo da je prihvatio »igru obmane« u kojoj mržnja i osveta prevladavaju kao temeljne emocije, uvjetovane tzv. »kulturom i nasljeđem«. Njegov je život vođen istinama »Svetoga pisma«, a vjera u Boga: utočište, sigurnost i zaštita!

Nakon što se obriše »prašina povijesti«, i »ogule slojevi« kulturoloških zadatosti – proročka poruka progovara i poziva: na promjenu loših stavova, odbacivanje obmana, izgradnju boljega svijeta, te života istinske vjere u Boga!

Autor (tekst i ilustracija): Branimir Bučanović